Tijdig maatregelen treffen bij wanbetaling

De recessie begint nu echt door te dringen in onze sector. De eerste surséances en faillissementen zijn uitgesproken en de verwachting is dat nog meer bedrijven in de problemen komen. Het is daarom belangrijk om je afnemers goed te blijven monitoren. En tijdig maatregelen te treffen. Want lang(er) wachten brengt juist je klant verder in de problemen. Te lang wachten is namelijk de grootste oorzaak van faillissementen bij afnemers. En geeft gevolgen voor de eigen liquiditeit.

Goed debiteurenbeheer betekent ook goed relatiebeheer. Je bent constant in contact met je klant, de banden worden hechter en dan is de klant ook eerder genegen problemen te delen. En te betalen. Maar goed debiteurenbeheer betekent niet alleen in contact blijven, maar betekent ook adequaat handelen en maatregelen treffen.

Te lang wachten is de belangrijkste reden voor faillissementen
Wanneer betaling uitblijft, is het – zeker nu niet – handig om langer dan nodig en verantwoord leverancierskrediet te geven. De meeste gevallen van faillissement hebben te maken met en zijn toe te rekenen aan te lang uitstaande vorderingen, waardoor de totale schuld zodanig oploopt dat men uiteindelijk niet anders kan dan de handdoek in de ring te gooien. En dat is zo zonde, want juist door het lang uitstel geven, verlies je mogelijk dekking voor je verzekerde vordering, mocht je verzekerd zijn. Ook zijn toekomstige leveringen niet meer gedekt. Een stelregel in incasso is: hoe ouder de vordering, hoe moeilijker het wordt om deze te incasseren. Ook jouw afnemer is juist gebaat bij een adequaat debiteurenbeheer zodat schulden niet alsmaar op blijven lopen.

Hoe gaat het nu écht met je klant?
Dat is tegelijkertijd de grote vraag. Door de steunmaatregelen van de overheid zijn veel bedrijven, die financieel feitelijk geen bestaansrecht meer hebben, in leven gehouden: de zogenaamde ‘zombiebedrijven’. Langzamerhand wordt duidelijk wie er de afgelopen jaren succesvol doorheen is gekomen en wie niet, maar nog altijd wordt de werkelijke financiële gezondheid van bedrijven gemaskeerd. En met de huidige economie kan het sneller achteruit gaan dan je denkt.

Neem tijdig actie

Zorg dat je tijdig maatregelen treft. Een incasso via MODINT Credit & Finance hoeft niet direct een einde van de relatie te betekenen. In tegendeel; een goede begeleiding en advisering helpt debiteuren vaak ook hun zaken weer op orde te krijgen en achterstanden weg te werken. Draag je vordering over aan de specialisten van MODINT Credit & Finance. Mail ons via info@modintcredit.com of bel +31 88 5054700.

Hulp nodig bij jouw financiën? Schakel MODINT Credit & Finance in.Mail naar info@modintcredit.com of bel naar +31 88 505 4700.

Creditmanagement voor de mode, sport, schoenen, textiel, home & living

Offerte aanvraag

    U wilt informatie over: