Begeleiding bij faillissement van een klant

Direct weten of jouw klant failliet is? Raadpleeg online onze databank en ontdek gelijk of jouw klant failliet is verklaard.

Failliete klant? Schakel MODINT Credit en Finance in. Vul je gegevens in en wij nemen contact met je op.

Begeleiding faillissement

Wanneer jouw klant failliet gaat, moet je de vordering indienen bij de curator. De curator plaatst vervolgens de vorderingen op een (voorlopige) crediteurenlijst. De curator probeert vervolgens met de verkoop van de failliete boedel zoveel mogelijk schuldeisers terug te betalen. Bij de afwikkeling van het faillissement hoor je hoeveel je krijgt.

Het faillissement van een klant

Soms worden facturen niet betaald vanwege een (naderend) faillissement van een klant. Wanneer er sprake is van een openstaande vordering bij een failliet bedrijf, verloopt het incassoproces anders dan bij een bedrijf dat nog wel actief is. Daarnaast zijn er meestal niet alleen openstaande facturen, maar lopende contracten waar een oplossing voor gezocht moet worden.

Onzekerheid: wat zijn uw rechten en plichten

Het faillissement van een klant zorgt daarom voor veel onzekerheid. Wat zijn jouw rechten en plichten? En hoe zorg je ervoor dat het faillissement van jouw klant zo min mogelijk impact heeft op jouw eigen onderneming? Vaak heb je meerdere mogelijkheden en is het per situatie afhankelijk wat de beste optie is.

Openstaande facturen bij een failliete klant

Wanneer jouw debiteur failliet gaat, dien je de vordering zo snel mogelijk aan de curator door te geven. De curator benadert alleen crediteuren die bij hem bekend zijn. Wanneer de failliete onderneming de administratie niet op orde heeft, ben je mogelijk niet in beeld bij de curator. Wacht dus niet af totdat de curator contact met je opneemt, maar neem zelf contact op. Of laat ons dat doen.

Faillissement indienen

Wij nemen jouw zorgen uit handen en dienen de vordering namens jouw organisatie in. Het is belangrijk dat bewijsstukken worden meegestuurd, zoals facturen, order(s) of een contract met het failliete bedrijf. Het komt regelmatig voor dat de curator een vordering afwijst omdat deze niet correct is ingediend.

Het verloop van een faillissement

Wanneer de vordering is ingediend, plaatst de curator deze vordering op een crediteurenlijst. Vervolgens probeert de curator met de verkoop van de failliete boedel zoveel mogelijk schuldeisers terug te betalen. Bij de afwikkeling van het faillissement hoor je hoeveel je krijgt. In veel gevallen valt er weinig te halen bij een failliete onderneming, waardoor er weinig over blijft voor jouw organisatie. Toch is het ons al meerdere keren gelukt om zeer grote vorderingen toch betaald te krijgen van een failliet bedrijf.

Creditmanagement voor de mode, sport, schoenen, textiel, home & living

Goederen terughalen

Heb je openstaande facturen bij een failliete klant voor goederen die heeft geleverd? Dan is het ook een mogelijkheid om de goederen terug te halen in plaats van de factuur betaald te krijgen. Zo kun je goederen terughalen die geleverd zijn onder eigendomsvoorbehoud. Ook kun je onder bepaalde omstandigheden een beroep doen op het recht van reclame. Houd er echter rekening mee dat wanneer er sprake is van afkoelingsperiode, het (voorlopig) niet mogelijk is om jouw goederen op te halen bij het failliete bedrijf.

Goederen terughalen met eigendomsvoorbehoud

Indien je in jouw algemene voorwaarden hebt vastgelegd dat er sprake is van eigendomsvoorbehoud, blijf je als leverancier eigenaar van geleverde goederen totdat jouw klant heeft betaald. Pas wanneer jouw klant heeft betaald, zijn zij juridisch eigenaar van de goederen.

Worden de facturen niet betaald? Dan mag je de goederen terughalen, ze zijn immers nog van jou. Dit geldt ook bij een faillissement, dan mag je ook het eigendomsvoorbehoud inroepen. Je moet dan de curator laten weten dat je de goederen wilt terughalen. Hierbij moet je aantonen dat de goederen door jou zijn geleverd, dat er sprake is van eigendomsvoorbehoud en dat de bijbehorende facturen nog niet zijn betaald.

In de praktijk blijkt dat het niet altijd eenvoudig is om goederen die geleverd zijn onder eigendomsvoorbehoud terug te halen. Het komt regelmatig voor dat de curator het verzoek afwijst, bijvoorbeeld omdat je onvoldoende kunt aantonen dat jij de juridische eigenaar van de goederen bent. Wil je dit voorkomen? Vraag ons dan advies.

Wanneer je openstaande facturen bij een failliete klant hebt voor goederen die jij hebt geleverd, dan is het goed mogelijk om de goederen terug te halen in plaats van de factuur betaald te krijgen. Zo kun je goederen terughalen die geleverd zijn onder eigendomsvoorbehoud. Ook kun je onder bepaalde omstandigheden een beroep doen op het recht van reclame. Houd er echter rekening mee dat wanneer er sprake is van afkoelingsperiode, het (voorlopig) niet mogelijk is om jouw goederen op te halen bij het failliete bedrijf. 

Recht van reclame

Door het inroepen van het recht van reclame wordt de koopovereenkomst ontbonden. Anders dan bij de normale ontbinding, gaat bij het inroepen van het recht van reclame ook de eigendom weer terug naar de verkoper. Dat houdt in dat de verkoper weer eigenaar van het goed is én het goed ook als eigenaar kan terugvorderen. Omdat het recht van reclame wettelijk is geregeld, kan in principe iedere schuldeiser aanspraak maken op dit recht. Het recht van reclame hoeft dus niet te zijn opgenomen in de algemene voorwaarden, zoals bij het eigendomsvoorbehoud.

Claim tijdig het recht van reclame

Je kunt binnen 60 dagen na levering jouw spullen terugeisen. Je hebt het wettelijke recht om binnen twee maanden het eigendom van een levering terug te vragen (te reclameren). NB: dit recht komt te vervallen zodra:

  • 6 weken zijn verstreken nadat de vordering tot betaling opeisbaar is geworden;
  • 60 dagen zijn verstreken, gerekend vanaf de dag waarop de spullen door de klant (of door iemand namens hem) zijn ontvangen.

Het is dus van belang om niet te lang te wachten met een beroep op het recht van reclame. Je claimt dit recht door een brief naar de curator te sturen. Hij is verplicht zijn medewerking te verlenen. Doet hij dit niet, dan kun je gaan procederen. Je kunt hierbij de afweging maken: ga je liever achter het geld aan, of wil je jouw spullen terug?

Beroep je op het retentierecht

Je kunt iets van de klant achterhouden, totdat aan de betalingsverplichting voldaan is. Om een voorbeeld te noemen: als je garagehouder bent en de eigenaar van de auto die je hebt gerepareerd gaat failliet, dan kun je de auto achterhouden totdat de reparatiekosten zijn betaald.

In geval van faillissement is de werking van dit recht echter beperkt. De curator zou namelijk kunnen besluiten om de rekening te betalen. Daarmee krijgt hij de zaak (de goederen/diensten van de klant in jouw bezit) weer terug. Hij kan echter ook het retentierecht doorbreken en de zaak alsnog opeisen. Je hebt dan nog wel voorrang op de opbrengst van de zaak in kwestie. Overigens is dit in de praktijk vaak een wassen neus, want van de opbrengst zullen eerst de faillissementskosten worden voldaan.

Wil je meer weten over de begeleiding die wij kunnen geven bij een faillissement van jouw klant, neem dan contact met ons. Klik op één van onderstaande buttons of bel naar: 088-505 4700. 

Vordering indienen

Wij dienen de vordering namens jou in en bewaken de erkenning van de vordering door de curator.

Goederen terughalen

Naast het indienen van jouw vordering bij de curator, helpen we ook met het terughalen van de goederen.

Begeleiding faillissement

Het volgen van een faillissement, het overleg en het onderhandelen met de curator nemen we uit handen.

Bel me terug

    Offerte aanvraag

      U wilt informatie over: