DRINGEND BEHOEFTE AAN CASHFLOW?

Werkkapitaal financieringsoplossingen voor elk bedrijf

OFFERTE OPVRAGEN

Heeft uw onderneming te kampen met geld dat vastzit bij afnemers, in betaalde voorraden of in voorverkochte inkopen? Heeft u daarnaast te maken met seizoensgebonden omzet? Dan merkt u dat uw financieringsbehoefte sterk wisselt en dat het werkkapitaal dat u nodig heeft om te investeren niet beschikbaar is. Werkkapitaalfinanciering is dan voor u mogelijk dé oplossing.

Werkkapitaalfinanciering

Als ondernemer heb je voldoende kapitaal nodig om aan dagelijkse financiële verplichtingen te voldoen. Verplichtingen als het betalen van leveranciers, het uitkeren van salarissen, het aanvullen van voorraden, het verrichten van onderhoud, etc. Bedrijven die onvoldoende werkkapitaal hebben, krijgen problemen met hun dagelijkse uitgaven, kunnen bijvoorbeeld hun rekeningen niet meer betalen. Om succesvol te kunnen blijven ondernemen, heb je continu voldoende financiële armslag nodig. De oplossing? Werkkapitaalfinanciering.

Wat is werkkapitaalfinanciering?

Werkkapitaalfinanciering is een vorm van bedrijfskrediet op basis van activa zoals vorderingen op debiteuren en voorraden. Het is een flexibele financieringsvorm waarmee je maximale liquiditeiten kunt vrijmaken op basis van actuele omzet. Dit in tegenstelling tot kredietvormen waarbij de nadruk vooral ligt op historische bedrijfsprestaties.

Heb je zelf geen mogelijkheid om het werkkapitaal te vergroten? Dan kan werkkapitaalfinanciering de uitkomst bieden. Je werkkapitaal kan op verschillende manieren gefinancierd worden. Wij bieden – samen met onze partners – verschillende soorten oplossingen.

ACCOUNTS RECEIVABLE FINANCE (FACTORING)


Uitstaande vorderingen op debiteuren leggen een groot beslag op het werkkapitaal van uw onderneming. Met factoring heeft u snel beschikking over de benodigde financiële middelen.

TRADE FINANCE
PURCHASE FINANCE


Iedere inkooptransactie legt druk op uw liquide middelen. Met trade finance kunt u uw (aantoonbaar voorverkochte) inkopen laten voorfinancieren, zodat u kansen die zich aandienen direct kunt aangrijpen.

VOORRAAD
FINANCIERING


Goederen in voorraad hebben is in meerdere opzichten kostbaar. Bovendien kunt u van het kapitaal dat in uw voorraad zit, geen geld vrijmaken om als werkkapitaal in uw onderneming in te zetten. Voorraadfinanciering zorgt ervoor dat u kunt blijven investeren.

ZAKELIJK FLEXIBEL KREDIET


Flexibel geld opnemen wanneer je het nodig hebt. Van €10.000 tot €2 miljoen. In 2 minuten aangevraagd, binnen 24 uur geregeld. Zonder stapels documenten.

FACTORING
TRADE FINANCE
VOORRAAD
FLEXIBEL KREDIET

OPLOSSINGEN

Naast deze oplossingen zijn er ook andere zakelijke financieringsvormen die kunnen bijdragen aan het verbeteren van je cashflow. Wij hebben jarenlange ervaring en brede expertise. Wij helpen met het inventariseren van je specifieke behoefte, bepalen van de mogelijkheden en helpen bij het totstandkomen van financieringen, deze te implementeren en te monitoren.

OFFERTE OPVRAGEN