Dringend behoefte aan cashflow?

Ontvang binnen 24 uur tot 90% van het openstaande factuurbedrag van uw debiteuren

Neem contact op

Heeft uw onderneming te kampen met geld dat vastzit bij afnemers, in betaalde voorraden of in voorverkochte inkopen? Heeft u daarnaast te maken met seizoensgebonden omzet? Dan merkt u dat uw financieringsbehoefte sterk wisselt en dat het werkkapitaal dat u nodig heeft om te investeren niet beschikbaar is. Factoring is dan voor u mogelijk dé oplossing.

factoring


Uitstaande vorderingen op debiteuren leggen een groot beslag op het werkkapitaal van uw onderneming. Met factoring heeft u snel beschikking over de benodigde financiële middelen.

trade finance


Iedere inkooptransactie legt druk op uw liquide middelen. Met trade finance kunt u uw (aantoonbaar voorverkochte) inkopen laten voorfinancieren, zodat u kansen die zich aandienen direct kunt aangrijpen.

voorraadfinanciering


Goederen in voorraad hebben is in meerdere opzichten kostbaar. Bovendien kunt u van het kapitaal dat in uw voorraad zit, geen geld vrijmaken om als werkkapitaal in uw onderneming in te zetten. Voorraadfinanciering zorgt ervoor dat u kunt blijven investeren.

Waar banken veelal maximaal 60% van de vordering financieren, kan met factoring tot 90% van het factuurbedrag gefinancierd worden. Binnen factoring wordt tot 90 dagen na vervaldatum gefinancierd. Ondernemers die met factoring werken kunnen al één dag na het overdragen van de facturen beschikken over extra financiële ruimte. Met deze extra financiële middelen kunt u uw werkkapitaal aanzienlijk vergroten.