Een business angel is iemand die vanuit zakelijk oogpunt investeert in ondernemingen. Doordat hij zelf ondernemer is of is geweest, kan hij jou als ondernemer met raad en daad bijstaan.

Een zakelijke relatie met een business angel kan veel opleveren voor jouw bedrijf. Naast geld brengt zo’n investeerder ook kennis en ervaring mee. Een business angel wil graag inspraak in jouw onderneming en op de hoogte blijven. Maak hierover goede afspraken. Dan weet je allebei waar je aan toe bent.

Iets voor jou?
Business angels hebben vooral interesse in ondernemingen in de start- en (snelle) groeifase. Een bedrijf moet bij voorkeur innovatief zijn (nieuw product of dienst) of voldoende onderscheidend vermogen hebben. Daarnaast is groeipotentieel ook een vereiste en moeten bedrijven binnen enkele jaren kunnen doorgroeien naar een grote omzet en winst. De investeerder heeft meestal voorkeur voor bedrijven uit zijn eigen regio. Dus als je zelf op zoek bent naar een investeerder, maak je de grootste kans om die in je eigen regio te vinden.

Lening of aandelen
De investering door een business angel kan de vorm hebben van een (converteerbare) achtergestelde lening, een aandeleninvestering of een combinatie van beide. De investering die business angels doen, is een vorm van risicokapitaal. Is het bedrijf waarin zij investeren succesvol? Dan maken zij winst. Gaat het mis? Dan zijn zij hun geld kwijt.

Rendement en betrokkenheid
Om te kunnen blijven investeren is financieel rendement voor een business angel belangrijk. Maar hij heeft vaak een extra motief om in ondernemingen te investeren. Hij vindt het ook een uitdaging om jou als ondernemer te helpen en zo het bedrijf tot een succes te maken. Hij zet zijn kennis, ervaring en netwerk voor jou in. Je moet open staan voor zijn advies en begeleiding. Een persoonlijke klik tussen jou en de business angel is daarbij essentieel.

Investeringsbedragen
Business angels investeren met bedragen van 50.000 tot 750.000 euro. Zij investeren steeds vaker in groepsverband. Een grotere financiële armslag, risicospreiding en het delen van kennis zijn hiervan de grootste voordelen. De investeringsbedragen kunnen dan oplopen tot 2.000.000 euro.

Tien miljoen
Het ministerie van Economische Zaken en Klimaat (EZK) had in 2018 10 miljoen euro beschikbaar voor private fondsen van business angels die geld investeren in startups en het innovatieve mkb. Via de business angels-regeling kan een fonds maximaal 1 miljoen euro lenen van de overheid. Dit maakt geld investeren in jonge snelgroeiende bedrijven gemakkelijker. Fondsen moeten minimaal eenzelfde bedrag voor investeringen beschikbaar stellen als de overheid. Met het totale fondsbedrag kan men investeringen doen van 50.000 tot 500.000 euro.

Business angel inzetten? 3 tips

1. Zakelijke partner
Vraag jezelf af of je er écht een zakelijke partner bij wil in je bedrijf. De business angel eist ondanks zijn minderheidsbelang een stem in belangrijke beslissingen. Niet alle uitgaven en beslissingen vragen om een onderbouwing, maar over de grote lijnen moet je hem uitleg geven. Je kunt van de business angel niet verwachten dat hij zijn geld investeert en zich verder niet met het bedrijf mag bemoeien. Maak hierover duidelijke afspraken en bepaal voor jezelf hoe ver je wilt gaan. Drie tips voor het inzetten van een business angel als investeerder.

2. Het moet klikken
De investeerder (business angel) en jij moeten bij elkaar passen. Dat de business angel het wel ziet zitten, is niet genoeg. De oprechte interesse moet van beide kanten komen. Een goede klik is daarom essentieel. Je moet immers samen knopen doorhakken of moeilijke besluiten nemen. Twijfel je? Begin er dan niet aan.

3. Business devil
Zorg ervoor dat de business angel geen ‘business devil’ wordt. Heeft hij een meederheidsbelang op het oog of wil hij het roer van je overnemen? Zorg dat er een goede balans blijft tussen de invloed van de investeerder op het bedrijf en je eigen zeggenschap. Blijf daarom met elkaar in contact om telkens helder te krijgen welke bedoelingen de investeerder met jou heeft en wat je van elkaar verwacht.

Stappenplan
Op de site van de Kvk staat een heel stappenplan om goed voorbereid in zee te gaan met een business angel. Je ondernemings- en financieringsplan zijn de basis om de samenwerking met een investeerder aan te gaan.

Bron: kvk.nl