Sportretailers hebben hun gezamenlijke omzet in 2018 zien dalen ten opzichte van het voorgaande jaar. Uit de INretail Sportmonitor blijkt dat er in de segmenten sportkleding, sportschoenen en sporthardwaren minder artikelen werden verkocht dan in 2017.

Bedrag per aankoop stabiel
Het jaar 2018 begon niet slecht; het eerste kwartaal bleef de totale omzet op hetzelfde niveau als in 2017. Dit was te danken aan een stijging van het gemiddeld besteed bedrag, want het aantal transacties daalde toen al wel. Het tweede en derde kwartaal liep de gezamenlijke omzet van de sportretailers flink terug met respectievelijk 8,2% en 10,2%. Het vierde kwartaal was de omzetdaling met 5,5% wat minder fors omdat de gemiddelde besteding iets steeg ten opzichte van dezelfde periode in 2017. Al met al hebben we over het gehele jaar 2018 een dalende lijn gezien in het totale aantal transacties bij sportretailers. De ontwikkeling van het gemiddeld besteed bedrag fluctueerde per kwartaal en blijft voor totaal 2018 op hetzelfde niveau als in 2017.

Grafiek 1: Ontwikkeling deelnemers SportMonitor t.o.v. dezelfde periode van het voorgaande jaar (bron: INretail SportMonitor)

Positieve uitschieters: wintersport en zwemmen
Als we inzoomen op de soorten sporten zijn opvallende verschillen te zien. Zo heeft het goede wintersportseizoen gezorgd voor een positieve omzetontwikkeling in Alpine ski artikelen (+7,2%). Vervolgens heeft het extreem warme weer in het tweede er derde kwartaal geresulteerd in een totale omzettoename (+6,2%) van de groep Zwemmen/Modisch. Daarentegen nam de totale omzet gerelateerd aan Voetbalartikelen af met 6,5%.

Ontwikkelingen per segment
Na een positief eerste kwartaal (+3,1%) zette voor het segment sportkledingvanaf het tweede kwartaal de omzetdaling in. Het vierde kwartaal werd afgesloten met een omzetontwikkeling van -2,8%. Daarmee komt de totale omzet binnen sportkleding in 2018 lager uit (-3,2%) dan het voorgaande jaar. Deze afname zit met name in de ontwikkeling van het aantal transacties (-2,5%), maar ook de gemiddelde bestedingen (-0,6%) en het gemiddeld aantal artikelen (-0,9%) kwamen iets lager uit dan in 2017.

In 2017 zagen we al een negatieve omzetontwikkeling in het segment sportschoenenen deze heeft zich helaas ook in 2018 doorgezet. Het vierde kwartaal werd afgesloten met een omzetontwikkeling van -9,8%. Hiermee noteren we voor totaal 2018 een omzetafname van 8,4%. Vooral het aantal transacties in sportschoenen is afgenomen (-7,3%), maar ook het gemiddelde bedrag per transactie daalde licht (-1,2%).

Ook zijn er in 2018 minder sporthardwaren over de toonbank gegaan bij sportretailers; het aantal transacties daalde sterk (-15,0%). Ondanks dat er gemiddeld meer werd besteed per aankoop (+9,6%) is de totale omzet in 2018 gedaald met 6,8%. Het vierde kwartaal heeft daarin bijgedragen met een omzetontwikkeling van -7,0%.

Grafiek 2: Ontwikkeling productsegmenten t.o.v. dezelfde periode van het voorgaande jaar (bron: INretail SportMonitor)

Bron: inretail.nl
Foto: shutterstock