Kleine ondernemers zien bij conflicten vaak af van een gang naar de rechter omdat ze de kosten te hoog vinden en de procedure tijdrovend is. Dat blijkt uit onderzoek van het WODC (Wetenschappelijk Onderzoek- en Documentatiecentrum) in opdracht van het ministerie van Justitie en Veiligheid.

Onder mkb’ers is het risico op een potentieel juridisch conflict groot, blijkt uit het onderzoek. In één jaar tijd had ongeveer een derde van 1.700 onderzochte ondernemers een of zelfs meerdere conflicten. Vaak zijn die conflicten niet zo ernstig, maar bedrijven vinden professionele hulp wel nodig. Zes op de tien ondernemers schakelt een juridische hulpverlener in, zoals een accountant of advocaat, en één op de tien krijgt zelfs te maken met een juridische procedure bij de rechter.

Procedures kostbaar en tijdrovend
In het rapport staat verder dat veel ondernemers de gang naar de rechter mijden omdat procedures moeilijk, kostbaar en tijdrovend zijn. De 5 voornaamste redenen waarom MKB’ers bij een conflict afzien van juridische stappen zijn (in % van de antwoorden):

  • Juridisch advies te duur (57%)
  • Procedure rechtbank te duur (54%)
  • Procedure rechtbank is tijdrovend (51%)
  • Procedure rechtbank is ingewikkeld (36%)
  • Onvoldoende controle over de kosten (36%)

De uitkomsten bevestigen voor een groot deel wat MKB-Nederland ook al lang constateert: ‘we horen niet voor niets van ondernemers dat ze de gang naar de rechter om die reden niet eens maken. Dat is natuurlijk een slechte zaak, want toegang tot de rechter is een fundamenteel recht, dat niet mag worden belemmerd door bv (naar verhouding) te hoge kosten’.

Ook Marieke Manders van het Amstelveense advocatenkantoor Mercator Legal, dat al meer dan tien jaar een juridisch spreekuur heeft voor mkb-ondernemers, merkt dat hoge kosten ondernemers ontmoedigt. ‘Vooral eenmanszaken en vennootschappen onder firma hebben erg veel moeite met de kosten. Bij een eenvoudige zaak bij de kantonrechter ben je, alleen al aan advocaatkosten, €2.500 tot €3.500 kwijt. Bij vorderingen onder €5000 raad ik ondernemers aan om heel goed na te denken of ze willen procederen (FD).’

Stap in goede richting
De minister heeft de afgelopen zomer al een stap in de goede richting gezet door een verlaging van de griffiekosten voor vorderingen tussen de 500 en 5.000 euro aan te kondigen. Maar verdere verbetering en modernisering van het systeem blijft nodig. Zo zijn griffierechten voor vorderingen tussen de 500 en 1000 euro nog steeds scheef: 306 euro voor een vordering van 501 euro. En digitaliseren van de handelszaken kanton kan incassoprocedures sneller, goedkoper en laagdrempeliger maken.

‘mkb-rechter’
Juist kleinere bedrijven zijn bij juridische conflicten kwetsbaar, zeker als ze tegenover grotere partijen staan, die een veel langere adem hebben. MKB-Nederland pleit daarom om zo snel mogelijk pilots te starten met een speciale ‘mkb-rechter’ die samen met partijen een geschil zo goed mogelijk en finaal probeert op te lossen en het kort geding en de bodemprocedure verenigt. Dit moet voorkomen dat rechtszaken maar doorslepen en er maar geen uitspraak komt. Kleine bedrijven houden dat niet vol en willen verder kunnen.

Bronnen: mkb.nl, businessinsider.nl en fd.nl
Foto: Shutterstock