Wees tijdig met je debiteurenrisico’s, incassomaatregelen en debiteurenbeheer

Bedrijfskosten stijgen, huren gaan omhoog, personeel is schaars en steeds duurder, grondstofprijzen stijgen, logistieke kosten rijzen de pan uit en belasting moet worden terugbetaald. Kun je dat doorbelasten? Zorg in ieder geval dat je geen extra incassokosten maakt, maar al helemaal geen afschrijvingen op debiteuren krijgt. Vermijd afschrijvingen op debiteuren en daarmee onnodige directe verliezen. Te lang wachten is de grootste oorzaak van faillissementen bij afnemers. En geeft gevolgen voor de eigen liquiditeit.

Goed debiteurenbeheer betekent ook goed relatiebeheer. Je bent constant in contact met je klant, de banden worden hechter en dan is de klant ook eerder genegen problemen te delen. En te betalen. Maar goed debiteurenbeheer betekent niet alleen in contact blijven, maar betekent ook adequaat handelen en maatregelen treffen.

Te lang wachten is de belangrijkste reden voor faillissementen
Wanneer betaling uitblijft, is het – zeker nu niet – handig om langer dan nodig en verantwoord leverancierskrediet te geven. De meeste gevallen van faillissement hebben te maken met en zijn toe te rekenen aan te lang uitstaande vorderingen, waardoor de totale schuld zodanig oploopt dat men uiteindelijk niet anders kan dan de handdoek in de ring te gooien. En dat is zo zonde, want juist door het lang uitstel geven, verlies je mogelijk dekking voor je verzekerde vordering, mocht je verzekerd zijn. Ook zijn toekomstige leveringen niet meer gedekt. Een stelregel in incasso is: hoe ouder de vordering, hoe moeilijker het wordt om deze te incasseren. Ook jouw afnemer is juist gebaat bij een adequaat debiteurenbeheer zodat schulden niet alsmaar op blijven lopen.

Hoe gaat het nu écht met je klant?
Dat is tegelijkertijd de grote vraag. Door de steunmaatregelen van de overheid zijn veel bedrijven, die financieel feitelijk geen bestaansrecht meer hebben, in leven gehouden: de zogenaamde ‘zombiebedrijven’. Langzamerhand wordt duidelijk wie er de afgelopen jaren succesvol doorheen is gekomen en wie niet, maar nog altijd wordt de werkelijke financiële gezondheid van bedrijven gemaskeerd. En met de huidige economie kan het sneller achteruit gaan dan je denkt.

Bron: MODINT Credit & Finance
Foto: Shutterstock

Wil je je eigen debiteurenbeleid eens tegen het licht houden, daarover sparren en advies? Of wil je gelijk maatregelen nemen? Neem contact met ons op: tel. 088-5054700 of mail naar info@modintcredit.com.

Creditmanagement voor de mode, sport, schoenen, textiel, home & living

Offerte aanvraag

    U wilt informatie over: