Risico’s en kansen in 2024 voor groothandel

De aanloop naar 2024 stemt groothandels niet optimistisch. De lijnen van de grafieken zijn neerwaarts als we kijken naar de omzetgroei, de exportverwachting en het ondernemersvertrouwen. Het aantal faillissementen daarentegen stijgt juist. Dat heeft alles te maken met de algemene economische situatie. De Europese economie blijft kwakkelen. De kans is groot dat er zelfs tot aan de zomer sprake zal zijn van een recessie, zo blijkt uit onze Global Economic Outlook 2023-25. De kans stijgt dat groothandels te maken krijgen met belangrijke klanten die omvallen.

Geopolitieke onzekerheid
Groothandels zijn met hun import- en exportactiviteiten als geen ander gevoelig voor internationale handelsomstandigheden. Die zijn anno 2024 bepaald niet optimaal. Geopolitieke onzekerheid neemt alleen maar toe. Naast de oorlogshaarden in Oekraïne en Gaza veroorzaken de vele verkiezingen die in Europa en ook in de rest van de wereld op de rol staan, voor extra onzekerheid.

Nooit eerder vielen zo veel verkiezingen samen als in 2024. Veel aandacht gaat uit naar de presidentsverkiezingen in de VS, maar ook zijn er bijvoorbeeld verkiezingen in India, China en Japan. In de EU vinden dit jaar de verkiezingen voor het Europees Parlement plaats.

Als we alle landen optellen waar in 2024 verkiezingen zijn, gaat het om bijna de helft van het wereldwijde bbp. Oftewel: de impact is groot. Gezien de mondiale verrechtsing van de politiek is de kans groot dat de internationale handel te maken krijgt met toenemend protectionisme (handelsmaatregelen).

De 6 belangrijkste ontwikkelingen in de sector
1. Inflatie en rente dalen
Positieve elementen voor de handel zijn de dalende inflatie en de verlaging van de rente die naar verwachting later in 2024 zal worden doorgevoerd. Wellicht dat consumenten weer wat meer ruimte krijgen in hun portemonnee en dat investeringen worden aangewakkerd. Volgens de researchafdeling van Allianz-trade zal de beleidsrente eind 2024 in de eurozone 3,5% bedragen (eind 2023: 4%).

2. ICT en innovatie
Als sector staat de groothandel voor talrijke uitdagingen, waaronder schaarste aan personeel, hogere kosten en de dringende behoefte aan klimaat- en energietransitie. Ondernemers worden gedwongen hun strategie aan te passen. Zowel grote als kleine spelers moeten aan de slag met duurzaamheid en digitalisering om relevant te blijven.

Nieuwe technologieën en innovaties spelen een cruciale rol bij het verbeteren van logistieke processen, het optimaliseren van supply chains en het verhogen van de efficiëntie en effectiviteit in de sector. Het draagt niet alleen bij aan het stroomlijnen van processen, kosten verlagen en het verbeteren van de klanttevredenheid. Ook wordt de samenwerking en connectiviteit in de toeleveringsketen hierdoor versterkt.

Verder zorgen innovaties voor meer duurzaamheid. Bedrijven die hier goed mee om weten te gaan verkrijgen concurrentievoordeel en kunnen beter inspelen op de snel veranderende marktvraag.

Met de inzet van digitaal voorraadbeheer en on demand warehousing, (al of niet gekoppeld aan een logistieke partner of in-house logistiek), kan de groothandel zorgen voor snellere levering naar de professionele eindklant. Afhankelijk van de producten kan de distributie dagelijks, via leveringsrondes of via gepersonaliseerde leveringen plaatsvinden, maar alleen als de hoeveelheid vervoerde goederen dit rechtvaardigt.

De kwaliteit van de logistieke dienstverlening van elke groothandel is een belangrijke onderscheidende factor, ook al concurreren de pure logistieke dienstverleners uiteraard ook met hen.

3. Duurzaamheid en energie
De groothandel fabriceert zelf geen producten. Daardoor is het energieverbruik van de sector relatief laag. Verduurzaming en het beperken van de milieubelasting richt zich vooral op het gebruik van recyclebare verpakkingen (karton of papier in plaats van plastic) en het optimaliseren van transport dat vooral over de weg plaatsvindt. Logistieke optimalisatie vormt dan ook de kern van het economische model van de groothandel en draagt bij aan de energieprestaties.

4. Tekort aan personeel
De groothandel is een sector met zeer gevarieerde beroepen en een grote behoefte aan arbeidskrachten. Maar net zoals nagenoeg alle andere sectoren heeft ook de groothandel moeite met het binnenhalen van nieuwe mensen. Al is het salarisniveau wel een pre. Dat ligt bijvoorbeeld hoger dan in de detailhandel. De sector lijdt vooral onder een tekort aan bezorgers, orderpickers en heftruckchauffeurs.

5. Veranderend consumentengedrag
Consumentengedrag evolueert voortdurend en groothandelsbedrijven moeten zich aanpassen aan deze nieuwe trends. De verschuiving naar online winkelen, duurzaamheid en ethisch consumeren zijn allemaal factoren die de vraag naar bepaalde producten en diensten kunnen beïnvloeden.

6. Toenemend aantal faillissementen
Groothandels zijn extra gevoelig voor conjuncturele ontwikkelingen. Dat verklaart waarom het aantal faillissementen in de sector bovengemiddeld hard groeit. Door de hogere kosten en de aanhoudend zwakke economie worstelen steeds meer bedrijven met hun liquiditeit en winstgevendheid. De hogere rente en de gestegen loonkosten tikken stevig door.
Als belangrijke klanten failliet gaan kan dat ook de groothandel hard raken. Groothandels die samenwerken met overheden lopen minder risico dan collega-bedrijven die met de detailhandel en MKB zakendoen.

Bron: allianz-trade.com
Foto: Shutterstock

Deze onzekere tijden brengen risico’s met zich mee. Een kredietverzekering biedt bescherming tegen onbetaalde facturen. Neem contact op met de specialisten van MODINT Credit & Finance en informeer naar de mogelijkheden. Mail naar info@modintcredit.com of bel naar +31 88 505 4700.

Creditmanagement voor de mode, sport, schoenen, textiel, home & living

Offerte aanvraag

    U wilt informatie over: