Met de Wet kwaliteit incassodienstverlening (Wki) toezicht op de incassomarkt

Vanaf 1 april 2024 geldt de Wet kwaliteit incassodienstverlening (Wki). Doel van de wet is om de kwaliteit van de buitengerechtelijke incassodienstverlening te vergroten en misstanden binnen de sector weg te nemen. Met de wet wordt een incassoregister ingevoerd en gaan strikte kwaliteitseisen gelden voor het incasseren van vorderingen.

Aanleiding van de Wki
Met de eisen en de registratieplicht uit de Wet kwaliteit incassodienstverlening wordt het beroep voor het eerst gereguleerd in Nederland. De invoering komt voort uit een groeiende bezorgdheid over de praktijken van sommige incassobureaus, die als agressief en niet transparant worden gezien.De wet introduceert dan ook strikte regels en normen voor incassodienstverleners, met het doel om de kwaliteit van de incassopraktijken te verbeteren en de bescherming van debiteuren te versterken en zo bij te dragen aan de vermindering van schuldenproblematiek.

Reikwijdte van de wet
De Wet kwaliteit incassodienstverlening geldt voor:

  • dienstverleners die incassowerkzaamheden verrichten;
  • namens schuldeisers, of nadat vorderingen zijn gekocht;
  •  voor vorderingen op natuurlijk personen die in Nederland wonen

 

De wet geldt dus voor incassobureaus en factoringbedrijven, maar ook voor administratiekantoren die voor hun klanten rekeningen en herinneringen sturen. Voor advocaten en gerechtsdeurwaarders gelden andere regels. Zij zijn immers bij hun incassowerkzaamheden gebonden aan hun eigen beroepsregels en ook het toezicht is anders geregeld. De wet geldt niet voor schuldeisers die via een eigen incassoafdeling de schulden innen en ook niet voor invordering door de overheid.

Kwaliteitseisen

  • De dienstverleners moeten zich verplicht registreren in een register dat voor iedereen in te zien is. Bestaande incassodienstverleners dienen zich binnen een jaar na 1 april 2024 te registreren in het register incassodienstverlening. Nieuwe incassodienstverleners moeten zich direct inschrijven.
  • Er worden kwaliteitseisen gesteld op het gebied van vakbekwaamheid, omgang met schuldeisers en schuldenaren, informatievoorziening en klachtbehandeling. Ieder incassobureau moet bv een klachtenprocedure hebben en aangesloten zijn bij een geschillenregeling.
  • De wet bevat daarnaast een bepaling om de stapeling van incassokosten bij terugkerende vorderingen te beperken. Deze zal vanaf 1 oktober 2024 van kracht zijn.

 

Toezicht en registratie
Screeningsautoriteit Justis zal het register voor incassodienstverleners beheren en controleert bij inschrijving of incassodienstverleners aan de in de Wki-gestelde eisen van betrouwbaarheid en kwaliteit voldoen.

De Inspectie Justitie en Veiligheid gaat toezicht houden op de kwaliteitseisen en registratieplicht en kan handhaven als incassodienstverleners zich niet aan de regels houden, zo kan zij bijvoorbeeld boetes opleggen.

Verantwoord incasseren
Branche Creditmanagement (BCM) levert met haar maatschappelijk verantwoord incassobeleid een belangrijke bijdrage aan het verbeteren van de kwaliteit van de incassodienstverlening. Alle onze (incasso-)inspanningen zijn erop gericht betalingsachterstanden zoveel mogelijk te voorkomen en – indien toch ontstaan – zo vroeg mogelijk, zo snel mogelijk en tegen zo laag mogelijke kosten voor de debiteur adequaat op te lossen. Expertise, betrokkenheid, betrouwbaar, ontzorgen en service zijn daarbij onze kernwaarden.

Hoewel de Wki primair gericht is op de markt voor particulieren (B2C) en BCM alleen zakelijke klanten kent (B2B), worden éénmanszaken, V.O.F.’s en ZZP’ers ook gezien als natuurlijke personen voor deze wet. Branche Creditmanagement zal zich voor haar labels Modint Credit & Finance en CRDT laten registreren.

Bron: rijksoverheid.nl, inspectie-jenv.nl
Foto: Shutterstock

Wil je meer weten over de Wki of over verantwoord incasseren? Schakel MODINT Credit & Finance in. Mail naar info@modintcredit.com of bel naar +31 88 505 4700.

Creditmanagement voor de mode, sport, schoenen, textiel, home & living

Offerte aanvraag

    U wilt informatie over: