Is de factuur- of ontvangstdatum van een factuur leidend bij de betaaltermijn?

Het komt in praktijk nog wel eens voor dat er discussie tussen partijen is of een factuur tijdig is betaald. Het is niet onbelangrijk om daar eens nader op in te gaan want ook het recht hebben op betalingskorting of het opschorten van vervolgleveringen kan direct hiermee samenhangen.

Wat als een factuur gedateerd is op de leveringsdatum, maar pas weken later aan de afnemer wordt verstuurd? Of mag een factuur pas een maand na de levering worden verstuurd?

Hierna gaan we in op deze vragen, met de kanttekening dat we de fiscale aspecten gemakshalve buiten beschouwing laten. Mocht daar ook belangstelling voor bestaan, dan verwijzen we daarvoor naar de website van de Belastingdienst (www.belastingdienst.nl).

Het onderwerp vanuit juridisch oogpunt
Een verbintenis/vordering tot betaling is opeisbaar vanaf het moment dat deze ontstaat. Bij levering van goederen zal dat (los van afwijkende afspraken tussen partijen) vanaf het moment zijn dat de goederen feitelijk geleverd worden. Bij dienstverlening is dat het moment dat de diensten feitelijk geleverd zijn.

Het is daarna aan de leverancier/dienstverlener wanneer hij zijn vordering daadwerkelijk kenbaar gaat maken/opeisen richting wederpartij. Dit zou hij in ieder geval binnen een redelijke termijn moeten doen (echter na 5 jaar verjaart de vordering in zijn geheel).
De datum waarop dan de factuur wordt opgesteld en de vordering wordt opgeëist is dan de factuurdatum.

De overeengekomen of wettelijke betaaltermijn is hierbij ook van belang. Die gaat lopen op het moment dat het opeisen van de vordering (ofwel, de factuur) de wederpartij heeft bereikt (of deze daarvan in redelijkheid kennis had kunnen nemen).

Samengevat
Het voorgaande houdt in dat wettelijk gezien (zonder verdere afspraken), los van de fiscale regels, een factuur binnen redelijke termijn na de (diensten of goederen) levering, gestuurd dient te worden.
De factuurdatum moet zijn de datum van het opstellen van de factuur. Een betaaltermijn gaat lopen op het tijdstip dat de factuur de afnemer heeft bereikt.

Met betrekking tot een overeengekomen betaaltermijn is de praktijk echter dat de betaaltermijn (en betaalkortingen) vaak berekend wordt vanaf de factuurdatum die op de factuur staat, maar gezien het bovenstaande is dat dus niet altijd juist: op het moment dat de factuur de wederpartij bereikt gaan de termijnen lopen.

Hierbij moet de kanttekening worden geplaatst dat het bovenstaande in algemene zin geldt. Er zijn voorbeelden te bedenken die afwijkend zijn. Bijvoorbeeld als in de onderliggende overeenkomst al expliciet een uiterste fatale betaaldatum (en een bedrag) wordt genoemd. Dan is een ingebrekestelling/factuur richting afnemer juridisch gezien niet vereist om in verzuim te zijn. De Modint-Voorwaarden bepalen in artikel 12 dat de factuurdatum de datum van levering van de goederen moet zijn.

Bron: MODINT Credit & Finance
Foto: Shutterstock

Wil je meer weten over dit onderwerp of heb je juridisch advies of hulp nodig bij jouw financiën? Laat je adviseren door onze specialisten of vraag een vrijblijvende offerte aan. Mail naar info@modintcredit.com of bel naar +31 88 505 4700.

Creditmanagement voor de mode, sport, schoenen, textiel, home & living

Offerte aanvraag

    U wilt informatie over: