Handelsmissie ‘Circular Textile’ naar Turkije

MODINT Credit & Finance nam deel aan de handelsmissie naar Istanbul van 27 maart tot en met 31 maart. De handelsmissie had als hoofddoel te onderzoeken of er mogelijkheden en marktkansen zijn voor circulair textiel in Turkije. De handelsmissie was zeer succesvol.

Matchmaking
Talrijke Turkse bedrijven hadden zich aangemeld voor matchmaking-sessies met de deelnemers. Deze matchmaking-bijeenkomsten bleken zeer succesvol, er werden meer dan 150 matchmaking-bijeenkomsten gehouden op verschillende locaties.

Er zijn een aantal bedrijfsbezoeken afgelegd, waarbij uiteraard Circulair Textiel centraal stond. Van testinstituten tot kennisinstellingen die digitalisering en innovatie in de textielindustrie bevorderen, allerlei organisaties hebben laten zien hoe zij bijdragen aan duurzaamheid in mode en textiel.

Tijdens de verschillende recepties was er ruimte om uw eigen relaties uit te nodigen. MODINT Credit & Finance had verschillende bestuursleden van zusterorganisaties van de Nederlandse brancheorganisatie Modint uitgenodigd, die allemaal aanwezig waren.

Seminar
Ook werd er een seminar gehouden waarvoor MODINT Credit & Finance gevraagd was een bijdrage te leveren rond het thema ‘Preventing Financial Waste’. Ruim 75 deelnemers werden uitgebreid geïnformeerd over mogelijkheden om financiële verspilling op diverse terreinen te voorkomen. Het doel van dit seminar was om meer bewustzijn te creëren over het voorkomen van financiële verspilling door de deelnemers mee te nemen in actuele gebeurtenissen en marktontwikkelingen, specifieke informatie te verstrekken, hen enkele tips en trucs mee te geven om kredietrisico’s te vermijden en hen te adviseren over de mogelijkheden om op een slimme wijze werkkapitaal te verkrijgen, om ‘Financial waste’ te voorkomen.

Wilt u meer informatie over het voorkomen van ‘Financial waste’, neem dan contact op met MODINT Credit & Finance via info@modintcredit.com of bel +31 88 5054700.

Hulp nodig bij jouw financiën? Schakel MODINT Credit & Finance in.Mail naar info@modintcredit.com of bel naar +31 88 505 4700.

Creditmanagement voor de mode, sport, schoenen, textiel, home & living

Offerte aanvraag

    U wilt informatie over: