Experts verwachten flinke stijging faillissementen

Nederland en veel andere landen hebben sancties ingesteld na het uitbreken van de oorlog in Oekraïne. Ook hebben veel internationale bedrijven besloten hun relatie met of hun activiteiten in Rusland te beëindigen. De Russische economie ondervindt hier al de negatieve gevolgen van en deze zullen naar verwachting toenemen. De keerzijde is dat deze sancties ook economische gevolgen hebben voor Nederland en Europa.

Maar liefst 96 procent van de herstructureringsexperts denkt dat de situatie in Oekraïne zal leiden tot een toename van de instroom van nieuwe bijzonder-beheerdossiers (‘BBH-dossiers’, zie kader). Vooral ondernemingen uit de industriesector zullen hiervan last ondervinden. Dat blijkt uit de Bijzonder Beheer Barometer van PwC. De belangrijkste oorzaken: stijgende energiekosten en grondstofprijzen.

Stijging in faillissementen verwacht
De afgelopen twee jaar heeft de Nederlandse overheid verschillende steunmaatregelen ingezet om ondernemingen financieel te ondersteunen tijdens de coronacrisis. ‘Zo hebben veel ondernemingen belastinguitstel gekregen, met een totale belastingschuld per december 2021 van 19,2 miljard euro als gevolg’, zegt PwC’s herstructureringsexpert Edwin van Wijngaarden. ‘De steunmaatregelen lijken effectief te zijn, gelet op het aantal faillissementen in 2021, het laagste aantal van de afgelopen 31 jaar.’

Maar, na bijna twee jaar een daling in faillissementen gehad te hebben, verwacht een ruime meerderheid van het panel van experts, onder wie bijzonder beheer-bankiers, insolventieadvocaten, herstructureringsadviseurs en investeerders een stijging in het vierde kwartaal van 2022. ‘Nu er een eind is gekomen aan de steunmaatregelen en veel ondernemingen in 2022 beginnen met het terugbetalen van de uitgestelde belastingschuld lijkt dit, zonder aanvullende overheidssteun, onvermijdelijk’, stelt Erik in ’t Groen, herstructureringsexpert bij PwC. ‘De eerste signalen lijken daar, waarbij in mei het aantal faillissementen ten opzichte van voorgaande maanden is gestegen.

Daarnaast verwachten de ondervraagden dat het niet kunnen terugbetalen van de opgebouwde belastingschuld de belangrijkste financiële oorzaak wordt voor de instroom van nieuwe BBH-dossiers. Ook het kabinet houdt hier rekening mee; het verwacht dat een kwart tot een derde van de bedrijven de opgebouwde belastingschuld niet volledig zal kunnen terugbetalen.’

Verzekeraar Atradius verwachtte in april jl een stijging van het aantal faillissementen van 101 procent in 2022 en 19 procent in 2023. “Alle signalen wijzen erop dat wereldwijd een kentering in de insolventieniveaus op komst is, nu de overheidssteun na het eerste halfjaar van 2022 in de meeste landen wordt gestaakt. Het gevolg is dat het aantal faillissementen in 2022 en 2023 waarschijnlijk teruggaat naar pre-corona niveaus en ‘zombiebedrijven’ alsnog failliet zullen gaan”, vertelt Theo Smid, senior econoom van Atradius Nederland.

Volgens het Global Insolvency Report van Allianz Trade, de grootste kredietverzekeraar ter wereld, stijgen de faillissementen wereldwijd dit jaar met +10% en volgend jaar met +14%. In Nederland is de toename fors sterker: +24% dit jaar en +39% volgend jaar. Daarmee is Nederland het slechtst scorende land in de eurozone. Dat de toename van de faillissementen in Nederland procentueel het hoogst uitvalt (dit jaar en volgend jaar), komt volgens Allianz Trade vooral door de gevoeligheid van onze economie voor internationale ontwikkelingen.

Hoge grondstofprijzen verhogen druk op ondernemingen
Als belangrijkste commerciële en operationele oorzaken van de instroom worden de hoge energie- en grondstofprijzen het meest genoemd. Uit CBS-cijfers blijkt dat de inflatie in Nederland in april 2022 uitkwam op 9,6 procent, de grootste prijsstijging sinds de jaren zeventig. Ook in mei 2022 lag de inflatie met 8,8 procent op een historisch hoog niveau. ‘Dit wordt vooral gedreven door hogere energieprijzen, waarbij de prijs van gas en steenkool in de weken na de inval in Oekraïne zelfs meer dan verdubbeld is’, vertelt Van Wijngaarden. ‘Een groot deel van ons panel verwacht dat deze problemen minimaal de komende een tot twee jaar aanblijven, en dat met name de energie-intensieve industriesector het meest geraakt wordt. Niet alle ondernemingen zullen in staat zijn de kostenstijgingen door te belasten aan hun klanten.’

Bijzonder Beheer Barometer
De BB-Barometer is gebaseerd op een survey die plaatsvindt onder een panel van experts, onder wie bijzonder-beheer- bankiers, insolventieadvocaten, herstructureringsadviseurs en investeerders. De doelstelling van de barometer is om op een andere wijze de staat van de economie in Nederland in beeld te brengen.

Bronnen: creditexpo.nl, pwc.nl, arenafinance.nl, alianz-trade.com
Foto: Shutterstock

Bijzonder Beheer
Wanneer het ernaar uitziet dat een onderneming op korte of middellange termijn niet aan de verplichtingen van de bank kan voldoen, wordt deze overgedragen aan de afdeling bijzonder beheer.
Dat niet kunnen voldoen aan de verplichtingen kan bijvoorbeeld gelegen zijn in structurele overschrijding van het ter beschikking gestelde krediet of in de afname van de waarde van het onderpand, bijvoorbeeld bij vastgoed. Ook kan het zijn dat een bedrijf niet direct slecht presteert, maar dat de bank intern heeft besloten bedrijven uit één specifieke branche nader onder de loep te nemen door middel van de overheveling naar Bijzonder Beheer.
Hulp of advies nodig bij een faillissement? Schakel MODINT Credit & Finance in. Mail naar info@modintcredit.com of bel naar +31 88 505 4700.

Creditmanagement voor de mode, sport, schoenen, textiel, home & living

Offerte aanvraag

    U wilt informatie over: