Circulair textiel betekent ook ‘Financial waste’ voorkomen

Circulair textiel voorkomt niet alleen de verspilling van kleding en stoffen, maar ook het financiële afval dat bedrijven ‘produceren’. De overproductie van kleding veroorzaakt niet alleen milieuschade, maar veroorzaakt ook financiële verspilling. En de financiële verspilling gaat door. Door onvoldoende aandacht voor juridische, financiële aspecten en risicofactoren wordt jaarlijks veel geld afgeschreven op handelsvorderingen, wordt teveel betaald voor werkkapitaal of gaan bedrijven onnodig failliet door gebrek aan cashflow of wanbetaling van debiteuren.

Overproductie
Wat is financiële verspilling? De belangrijkste reden voor financiële verspilling is natuurlijk de overproductie van kleding. Het is moeilijk om de exacte aantallen vast te stellen, maar over het algemeen wordt geschat dat meer dan 30% van alle productie nooit wordt gedragen of verkocht. Van sokken tot winterjassen, stel dat je een gemiddelde productiewaarde van 10 euro hanteert, dan zou er jaarlijks 1.400 miljard geproduceerd worden en 450 miljard verspild worden.

Er zijn verschillende initiatieven om de overproductie terug te dringen. Een van de initiatieven betreft kunstmatige intelligentie op het gebied van forecasting, warehousing en replenishment. Door beter in te schatten wat er verkocht gaat worden, supply chain management te optimaliseren en de retail te bevoorraden, wordt overproductie verminderd en leidt dit tot enorme kostenbesparingen, nog meer winstgevendheid en betere marges.

Prioriteit geven aan ESG is een noodzaak voor de backoffice
ESG wordt steeds belangrijker voor credit management en finance. Niet alleen de Sustainable Development Goals zijn van toepassing op uw goederen, productie en logistiek, maar ook op uw financiën. Tijdig betalen is bijvoorbeeld belangrijk voor uw prestaties en strategie op milieu-, sociaal en bestuurlijk gebied. En blijkbaar zijn bedrijven zich er nog niet helemaal van bewust dat op tijd betalen van leveranciers een substantiële bijdrage levert aan ESG. Bedrijven zijn zich kennelijk nog onvoldoende bewust van de impact. Maar dat geldt voor de hele supply chain. Of het eigen financieel belang wordt zodanig geprioriteerd dat men onvoldoende of zelfs geen oog heeft voor de business partner.

Financial waste vanuit kredietrisico perspectief
Maar het voorkomen van financiële verspilling betekent voor ons ook dat bedrijven hun debiteurenrisico’s beter moeten beheersen. De grootste reden voor faillissementen in het bedrijfsleven zijn afboekingen op debiteuren.

Ken uw klanten. Maar ook uw leveranciers. Wat is hun kredietwaardigheid op dit moment. En monitor dit continu. Met een kredietcheck krijgt u een volledig en uitgebreid overzicht van uw zakenpartner, ziet u of er actuele issues zijn, de ratio’s van het bedrijf en zelfs het gevoerde ESG- en MVO-beleid van uw zakenpartner.

Ook uw overeenkomsten en algemene voorwaarden, zowel voor verkoop als voor uw inkoop & productie, dienen in optimale conditie te zijn. En elk contract kunt u uitbreiden met bijlagen voor bijvoorbeeld kwaliteitsmanagement, veiligheid, compliance en duurzaamheid.

Vorig jaar bleek bijna 86% door alle narigheid een langere betalingstermijn te accepteren, dit jaar is dat gegroeid naar ruim driekwart.

Wanneer klanten aangeven moeite te hebben met betalen, krijgt 34% langere betalingstermijnen aangeboden (vooral grote bedrijven: 40%), daarnaast geeft slechts 23% aan niet te onderhandelen over voorwaarden.

Grote bedrijven blijven meer invloed uitoefenen op hun leveranciers, ondanks de Eurobetalingsrichtlijn waarin betalingen binnen maximaal 60 dagen moeten worden gedaan.

Groen doen is moeilijk als uw bankrekening in het rood staat
Nog steeds wordt ruim 1,3% op verkopen afgeschreven op debiteurenverliezen. In de huidige markt en situatie in de retail zien we dat dit percentage snel toeneemt.

Als we inzoomen op alle achterstallige vorderingen en betalingsachterstanden die actie vereisen, wordt slechts 32% van alle vorderingen die ter incasso door derden worden uitgeleverd, geïncasseerd.

Dit zijn de maatregelen tegen betalingsachterstanden. Wat we zien is dat er steeds meer vooruitbetalingen gevraagd worden. Dit betekent dat bedrijven een hogere cashflow nodig hebben om aan de eisen van leveranciers te voldoen.

Nu gaan we verder met kredietverzekeringen en hoe deze specifieke verzekering u door de COVID-19-crisis heen kan helpen. En hoe een kredietverzekering u helpt bij het aantrekken van supply chain financiering, oftewel: werkkapitaal.

Kredietverzekering
Als we kijken naar kredietverzekeringen, zijn er veel verschillende soorten risico’s die verzekerd kunnen worden. Een kredietverzekering dekt natuurlijk de niet-betaling van uw facturen, maar kan ook uw aankoop- & productiekosten dekken in het geval een debiteur failliet gaat vóór de levering.

Daarnaast biedt een kredietverzekering de mogelijkheid om vooruitbetalingen aan leveranciers te dekken. Als u een aanbetaling heeft gedaan en uw leverancier gaat failliet vóór de levering, bent u niet alleen uw geld kwijt, maar krijgt u ook de goederen niet. Als u niet over het juiste werkkapitaal beschikt om uw productie elders op te starten, komt uw bedrijf en continuïteit in gevaar. En tot slot biedt een kredietverzekering dekking op ‘Insolvenzanfechtung’, een risico dat u kunt lopen als u in de afgelopen 4 jaar een betalingsregeling heeft getroffen met een Duitse debiteur.

Kredietverzekering en duurzaamheid
En ook een handelskredietverzekeraar heeft een focus op duurzaamheid en verantwoord ondernemen. Er is een duidelijke correlatie met wanbetaling en toenemende insolventies in relatie tot ESG-beleid van bedrijven. Daarom registreren we welke bedrijven zich in welke mate bezig houden met duurzaamheid en (sociaal) verantwoord ondernemen.

Supply chain finance en ESG
Meer en meer draagt het rapporteren van ESG-prestaties in een ESG-rapportage bij aan de financierbaarheid van bedrijven. Veel organisaties passen hun bedrijfsmodellen aan, reorganiseren hun bedrijfsstructuur en besteden fors veel tijd, geld en middelen om duurzaamheid in hun kernstrategie te integreren.

Steeds meer organisaties zien investeren in rapportages over milieu, maatschappij en governance (ESG), niet meer als een administratieve last, maar juist als instrument om financiering aan te trekken. Het rapporteren van de ESG-prestaties in een ESG-rapportage draagt daarin meer en meer bij.

Wilt u meer weten over het voorkomen van ‘Financial waste’ en wilt u risico’s vermijden? Neem contact op met MODINT Credit & Finance, e-mail info@modintcredit.com of bel +31 88 5054700.

Tijdens de handelsmissie ‘Circular Textile’ heeft MODINT Credit & Finance een presentatie gegeven over ‘Financial waste’. Wilt u de hand-outs ontvangen? Neem dan contact op met MODINT Credit & Finance. Mail naar info@modintcredit.com of bel naar +31 88 505 4700.

Kreditmanagement für Mode, Sport, Schuhe, Textilien, Home & Living

Offerte aanvraag

    U wilt informatie over: