België dit jaar in top 3 van hoogste faillissementen in Eurozone

Volgens een recent rapport van het Research Center van Allianz Trade, is België koploper met 9.100 verwachte faillissementen dit jaar, een stijging van 39% ten opzichte van 2021. Alleen Oostenrijk (+63%) gaat België voor, maar Nederland (+24%) scoort in de top 3 dan weer beduidend lager dan België. Ook het IMF en de Europese Commissie riepen België de voorbije weken al op voor een zoveelste wake-upcall. Wereldwijd stijgen de faillissementen in 2022 trouwens met 10% en in 2023 met 14%.

Een gedeeltelijke verklaring voor de koppositie ligt in het feit dat de Belgische staat coronasubsidies toekende en uitgestelde betalingen toestond aan bedrijven die voor de pandemie al niet zo gezond waren. Die worden nu via natuurlijke selectie uitgezuiverd. Want overheid en banken hebben steeds minder schroom om bedrijven te dagvaarden wegens wanbetaling.

Wanbetalingen en inflatie nekken Belgische kmo’s
België is een puur kmo-land, w.o. veel familiebedrijven, en het telt veel minder grote eigen bedrijven met een sterke financiële buffer. Dat betekent dat kmo’s veel gevoeliger zijn aan macro-economische factoren, zoals de actuele inflatie aan 8,97%, de stijgende energie-, transport- en personeelskosten… Ze zijn ook kwetsbaarder voor wanbetalingen van andere, zwakkere Belgische kmo’s. Initieel gezonde kmo-bedrijven dreigen aldus sneller te vervallen in een cascadesysteem die hun slagkracht ondermijnt. Het kwetsbare economische weefsel in België is bovendien gekoppeld aan een falende overheidsbegroting met weinig budgettaire slagkracht. Komt daarbij dat exportgerichte landen zoals België en Nederland veel ontvankelijker zijn voor internationale ontwikkelingen zoals de oorlog in Oekraïne.

Slechts 10 à 15% met kredietverzekering
Als kmo’s met betalingsproblemen bijkomende financiering of overbruggingskredieten vragen aan banken, eisen die meer en meer een bewijs van kredietverzekering tegen wanbetaling. Volgens Allianz Trade Benelux (voorheen Euler Hermes Benelux) hebben in België slechts 10 à 15% van de bedrijven die kredietverzekering. Terwijl er in principe zowat 40.000 bedrijven een beroep zouden moeten op doen.

Allianz Trade compenseert wanbetalingen dan wel via handelskrediet-verzekeringen maar ziet zichzelf eerder als een zakenpartner die pas dekking geeft als sluitstuk. “Wij fungeren eigenlijk als onzichtbare bank omdat we de smeerolie zijn van de economie”, aldus Johan Geeroms. “We dekken de debiteurenportefeuille van onze kmo-klanten af met een polis, maar onze prioriteit gaat naar voorspellende bescherming waarbij we de klanten van onze klanten vooraf grondig screenen op vlak van solvabiliteit en levensvatbaarheid.”

Nederland doet het beter
Het verschil met buurland Nederland (+24% in 2022 en slechts 2.250 failliete bedrijven) is opmerkelijk. Maar Nederland heeft dan ook veel sterkere ‘fundamentals’ (activeringsgraad, inflatie, werkgelegenheid, openbare schuld, koopkracht) door zijn volgehouden Calvinistisch beleid van goede huisvader. Zo is de werkloosheidsgraad in Nederland al lager, maar bovendien is de activeringsgraad hoger in vergelijking met deze in België. De koopkracht zit er alvast goed en het consumentenvertrouwen is er ook hoger.

Nederland stond tijdens de coronapandemie ook in de top 3 van Eurolanden met de hoogste overheidssteun aan bedrijven, ter grootte van 5% van het BNP. België figureerde op dat vlak nog niet eens in de top 10, mede doordat het een historische overheidsschuld meesleept die als een zwaard van Damocles over de economie hangt.

Bron: allianz-trade.com
Foto: Shutterstock

Hulp of advies nodig bij een faillissement? Schakel MODINT Credit & Finance in. Mail naar info@modintcredit.com of bel naar +31 88 505 4700.

Creditmanagement voor de mode, sport, schoenen, textiel, home & living

Offerte aanvraag

    U wilt informatie over: