Bedrijven hebben meer werkkapitaal nodig voor dagelijkse business. Facturen steeds later betaald.

Europese bedrijven worstelen in toenemende mate met het werkkapitaal dat ze beschikbaar hebben voor hun dagelijkse business. Dat blijkt uit onderzoek van kredietverzekeraar Allianz-trade. Bedrijven zoeken daardoor naar extra speelruimte. Bijvoorbeeld door facturen later te betalen. Op die manier gebruiken ze hun leveranciers als financier. Betalingsproblemen en wanbetaling zullen daardoor steeds vaker voorkomen.

Belangrijkste conclusies uit het laatste rapport van Allianz-Trade over betaalgedrag en werkkapitaal-behoefte

  • Wereldwijd betalen bedrijven hun facturen steeds later. Gemiddeld steeg het mondiale DSO (het aantal dagen dat facturen open blijft staan) met +3 dagen naar 59 dagen in 2023, de grootste sprong sinds 2008.
  • Wereldwijd hebben bedrijven steeds meer werkkapitaal nodig om hun dagelijkse business te financieren. Omgerekend in ‘dagen omzet’ steeg de mondiale WCR (werkkapitaal-behoefte) met +2 dagen naar 76 dagen in 2023, de derde opeenvolgende stijging op rij.
  • Vooral in Europa is de kans groot dat bedrijven de komende jaren nog langer moeten wachten op hun geld. Minder winst en steeds hogere exploitatiekosten zijn hiervan de oorzaak. De kans op wanbetaling neemt daardoor toe.
  • Europa wil de betaaltermijn aan banden leggen. Maar het inperken van de betaaltermijn van 60 naar 30 dagen (bindend) zal veel bedrijven in financieringsproblemen brengen

 

Afzwakking economische groei
Uit het onderzoek van de kredietverzekeraar blijkt dat de mondiale werkkapitaalbehoeften voor het derde jaar op rij zijn gestegen. Omgerekend in dagen kwam dat in 2023 uit op een omzet van 76 dagen (+2 dagen ten opzichte van 2022), gedreven door een zwakkere economische groei en hogere bedrijfs- en financieringskosten.

Over het algemeen laat de helft van de landen in de steekproef een stijging zien van de WCR (Working Capital Requirement = werkkapitaal behoefte) in 2023. De WCR bedroeg eind 2023 81 dagen in Azië-Pacific (+2 dagen), 69 dagen in West-Europa (+1 dag) en 70 dagen in Noord-Amerika (+1 dag).

Onder meer door voorraadoverschot steeg de WCR het meest in de sectoren: transportmiddelen (114 dagen omzet), elektronica (114) en machines (113), gevolgd door textiel, farmaceutische producten, metalen en chemicaliën – allemaal met een WCR van meer dan 90 dagen.

Grootste sprong in DSO sinds 2008
De DSO (Days Sales Outstanding = aantal dagen dat factuur open blijft staan) steeg in 2023 met +3 dagen tot 59 dagen en kwam naar voor als de belangrijkste aanjager van de stijgende WCR. Dit is de grootste sprong sinds 2008 en bijna het dubbele van de stijging in 2022. Dat impliceert dat steeds meer bedrijven langer wachten op hun betaling, waardoor het risico op cashflowproblemen toeneemt.

Wereldwijd boekte 42% van de bedrijven eind 2023 betalingstermijnen van meer dan 60 dagen omzet. In Europa lag dit aandeel met 44% in lijn met het mondiale gemiddelde. In Azië kwam 46% van de bedrijven boven het mondiale gemiddelde uit. In Noord-Amerika scoorden 33% van de bedrijven lager dan het gemiddelde.

Dalende winstgevendheid
Volgens het rapport is in Europa een afnemende winstgevendheid de belangrijkste drijfveer voor de oplopende DSO (meer nog dan financieringskrapte of conjuncturele invloeden). In deze context zou de vertragende mondiale vraag in 2024, in combinatie met de nog steeds hoge exploitatiekosten, de weg kunnen vrijmaken voor een verdere verslechtering van de betalingstermijnen, vooral in Europa.

Volgens de onderzoekers kan een daling van de winstgevendheid met -1 procentpunt de betaling van facturen met ruim +7 dagen verlengen. Nu er in 2024 een krimp in de winstgevendheid dreigt, moeten Europese bedrijven zich schrap zetten voor langere betalingstermijnen. Dit zou de druk op de kasstromen kunnen vergroten en mogelijk het risico op niet-betaling in de regio vergroten.

Brussel wil betalingstermijn verkorten
Volgens het onderzoek van Allianz-trade ging in het vierde kwartaal van 2023, 40% van de Europese bedrijven over de grens van 60 dagen bij de betaling van hun facturen. Het aanpakken van de steeds latere betaling van facturen is van cruciaal belang voor de veerkracht van Europese bedrijven.

Het voorstel van de Europese Commissie hiervoor zou kunnen betekenen dat betalingstermijnen in Europa worden teruggebracht van de huidige aanbevolen 60 dagen naar 30 dagen (bindend). De nieuwe maatregel zadelt veel bedrijven op met een ‘financieringstekort’. Om de betalingstermijnen terug te brengen tot 30 dagen zouden Europese bedrijven 2 biljoen euro aan aanvullende financiering nodig hebben.

Strikt debiteurenbeleid
Johan Geeroms van Allianz-trade: “Steeds later betaalde facturen zijn vooral voor het MKB uitermate lastig. De klant legt steeds langer beslag op geld dat eigenlijk van jou is. Het MKB mist de speelruimte om dat vlotjes op te vangen. Het is ook gevaarlijk, want uitstel kan afstel worden. Veel bedrijven durven hun klanten niet onder druk te zetten, maar wij weten uit ervaring dat het juist professioneel en heel verstandig is om vanaf het eerste moment dat de betalingstermijn wordt overschreven proactief te reageren. Bel het bedrijf, vraag waarom er nog niet is betaald. Laat merken dat jeer geen gras laat over groeien. Zo zorg je ervoor dat je als eerste aan de beurt bent als er wel betaald wordt. Elk gezond bedrijf heeft een strikt debiteurenbeleid.”

Bron: allianz-trade.com
Foto: Shutterstock

MODINT Credit & Finance heeft jarenlange ervaring in en kennis van fashion en textiel. Jouw debiteurenbeheer is bij ons in goede handen. Alle stappen die wij zetten, gaan in overleg met jou. Veel klanten in het buitenland? Bij ons is dat geen enkel probleem. Mail naar info@modintcredit.com of bel naar +31 88 505 4700.

Creditmanagement voor de mode, sport, schoenen, textiel, home & living

Offerte aanvraag

    U wilt informatie over: