BDIU Congres24 in Berlijn

Op 25 en 26 april jongstleden kwam de Duitse incassobranche in Berlijn bijeen voor het BDIU congres 2024, het jaarlijkse event van BDIU, de associatie voor Duitse incassobureaus. Naast veel gelegenheid om te netwerken, vele interessante workshops te volgen om bij te scholen en specialistische kennis te laten opfrissen door gerenommeerde experts, werd er veel aandacht besteed aan discussies over de centrale juridische en politieke kwesties die van invloed zijn op de incassobranche. De recente evaluatie van de nieuwe incassowet die sinds een paar jaar van toepassing is, werd uitvoerig besproken.
Naast andere actuele onderwerpen nam de discussie over de gevolgen van de Wet op de Secundaire Kredietmarkt dit jaar veel ruimte in beslag op het congres. Het ging niet alleen om details en deadlines voor het aanvragen van certificeringsaanvraag, maar ook om de fundamentele vraag naar de verwachte impact van het initiatief van het EU-Parlement. Veel congresdeelnemers waren het erover eens dat de noodzaak van regulering van de secundaire markt voor niet-renderende leningen in Duitsland feitelijk onnodig was. Dr. Marcel Köchling, vice-president van de Duitse Federale Vereniging voor Leningaankoop en -onderhoud (BKS), benadrukte in een paneldiscussie dat er in Duitsland nauwelijks behoefte was aan meer regulering, omdat het aantal niet-rendabele leningen traditioneel erg laag is en de bestaande regelgeving voldoende kaders zou bieden, vooral met betrekking tot de consumentenbescherming. Bovendien waren alle panelleden het erover eens dat er een risico bestaat op marktconsolidatie als gevolg van de wet. De panelleden achtten de door de wetgever beoogde heropleving van de secundaire kredietmarkt tamelijk onwaarschijnlijk.

Daarnaast vond er een bestuurswisseling plaats. In de Algemene ledenvergadering gaf Kirsten Pedd de voorzittershamer over aan Anke Blietz-Weidmann. Kirsten Pedd had eerder verklaard dat ze zich na zestien jaar in de raad van bestuur, waarvan acht als president, niet meer kandidaat zou stellen. Ze werd unaniem verkozen tot erevoorzitter. Anke Blietz-Weidmann maakt sinds 2015 deel uit van het directiecomité.

In haar toespraak over haar kandidatuur voor het voorzitterschap kondigde ze aan dat ze het team- en dialooggerichte pad van haar voorganger wilde voortzetten. Het laatste sectoronderzoek, zo vervolgde de nieuwe president, heeft nogmaals de relevantie van de incasso-industrie onderstreept. Met ruim 30 miljoen claims is het aantal weer gestegen t.o.v. 2022; Het rendement op deze claims bedraagt ​​circa 5 miljard euro. Aangenomen mag worden dat dit rendement een belangrijke rol speelt bij het veiligstellen van banen, investeringen en innovaties, zei Blietz-Weidmann. Het feit dat in de toekomst zowel het Federale Bureau van Justitie (BFJ) als de Federale Toezichtautoriteit voor Financiële Diensten (BaFin) toezicht zullen houden op de activiteiten van de incasso-industrie onderstreept het algemene economische belang ervan.

De BDIU is er echter van overtuigd dat de juridische incassodiensten qua kosten nu grotendeels in de juiste balans zijn. Wel moet de wetgever actie ondernemen tegen de ongelijke behandeling van advocaten en incassodienstverleners op het gebied van bevoegdheden.

MODINT Credit & Finance volgt uiteraard de diverse wetswijzigingen in Duitsland. Ook in Nederland geldt vanaf 1 april jongstleden een nieuwe wet, de Wet kwaliteit incassodienstverlening (Wki), waaraan MODINT Credit & Finance zal voldoen. Doel van die wet is om de kwaliteit van de buitengerechtelijke incassodienstverlening te vergroten en misstanden binnen de sector weg te nemen. Met de wet wordt een incassoregister ingevoerd en gaan strikte kwaliteitseisen gelden voor het incasseren van vorderingen.

Creditmanagement voor de mode, sport, schoenen, textiel, home & living

Offerte aanvraag

    U wilt informatie over: