Aantal faillissementen in 2023 flink gestegen

In 2023 zijn volgens voorlopige cijfers van het Centraal Bureau voor de Statistiek 3.271 bedrijven failliet verklaard. Dat is ruim 50 procent meer dan in 2022. Toen werden 2145 bedrijven failliet verklaard. Het aantal faillissementen in 2023 was nog steeds lager dan in 2019, het laatste volledige jaar voor corona.

Aantal faillissementen loopt op vanaf 2022
Het aantal faillissementen vertoonde de afgelopen jaren een verloop met pieken en dalen, die elkaar snel opvolgden. Zoals blijkt uit onderstaande figuur daalde het aantal faillissementen flink vanaf begin 2020 en steeg het aantal vanaf de tweede helft van 2022.

De piek in het aantal faillissementen werd tijdens de eurocrisis in 2013 bereikt: 9.431 faillissementen (zie de figuur hieronder). In mei 2013 was het aantal uitgesproken faillissementen het hoogst met 911 faillissementen.
Daarna nam het aantal faillissementen tot en met augustus 2017 af en bleef tot halverwege 2020 redelijk gelijk. Vana die tijd daalde het aantal faillissementen verder en bereikte in augustus 2021 met 109 een laagterecord. In heel 2021 lag het aantal failissementen op 1.818, het laagste aantal sinds de start van de metingen in 1981.
Vanaf mei 2022 liep het aantal faillissementen weer op en was steeds hoger dan in dezelfde maand een jaar eerder.  

Coronasteun
In 2023 zijn, niet gecorrigeerd voor zittingsdagen, 3.271 bedrijven en instellingen, inclusief eenmanszaken, failliet verklaard. Dat is 52 procent meer dan in 2022. Toen bedroeg het aantal faillissementen 2.145. Het aantal faillissementen in 2023 was nog steeds lager dan in 2019, het laatste volledige jaar voor corona.

Dat in coronatijd relatief weinig bedrijven failliet werden verklaard, is te danken aan de noodsteun van de overheid. De groei aan faillissementen in het afgelopen jaar, met name in de door corona hard geraakte sectoren, werd dan ook al een tijd verwacht. De noodzaak om coronasteun en uitgestelde belastingen terug te betalen raakt steeds meer bedrijven.

Sterkste stijging in de handel
Net als in voorgaande jaren had de handel, met 682, de meeste faillissementen in 2023. Daarna volgde de bouwnijverheid met 479. Beide bedrijfstakken behoren qua aantal bedrijven tot de grote bedrijfstakken.

In vrijwel alle bedrijfstakken gingen er meer bedrijven failliet dan in 2022. Absoluut gezien was ook de stijging van het aantal faillissementen het sterkst in de handel. In 2023 gingen hier 254 bedrijven en instellingen meer failliet dan in 2022. De toename in de detailhandel, de groothandel en de autohandel was respectievelijk 145, 105 en 4.

Met een stijging van 139 faillissementen volgde de bouwnijverheid als tweede. In de horeca ging het aantal faillissementen van 134 in 2022 naar 267 in 2023, een verdubbeling. De stijging is vooral toe te schrijven aan de eet- en drinkgelegenheden waar het aantal faillissementen 126 hoger was dan in 2022. Bij hotels en andere logiesverstrekkers was de stijging 7.

Bron: CBS

Mocht je meer informatie willen hebben, neem met ons contact op. Wij kunnen je verder adviseren over de marktontwikkelingen, klantinformatie en mogelijkheden om je omzet te verzekeren tegen non-betaling. Mail naar info@modintcredit.com of bel naar +31 88 505 4700.

Creditmanagement voor de mode, sport, schoenen, textiel, home & living

Offerte aanvraag

    U wilt informatie over: