Staat gaat kredietverzekeringen herverzekeren na goedkeuring Europese Commissie

Het pakket omvat een herverzekeringsprogramma waarbij de Staat als herverzekeraar gaat optreden voor uitstaande en toekomstige leverancierskredieten bij de Nederlandse kredietverzekeraars. De samenwerking zorgt ervoor dat bedrijven die voor de covid-19 crisis gezond waren, nu en in de toekomst toegang houden tot leverancierskrediet en werkkapitaalfinanciering. De herverzekering loopt tot en met 31 december 2020, aldus de vandaag verschenen Kamerbrief van het ministerie van Financiën over de regeling.

De herverzekering is met alle deelnemende kredietverzekeraars tegen dezelfde voorwaarden afgesloten. Dit betekent dat de betrokken kredietverzekeraars alle premies over 2020 afdragen aan het ministerie van Financiën. In ruil voor hun werk ontvangen zij een vergoeding voor de operationele kosten. Voor de duur van de regeling keren de betrokken kredietverzekeraars geen bonussen uit aan beleidsbepalers en geen dividenden binnen de Nederlandse verzekeringstak.

Bijdrage kredietverzekeraars 
Indien afnemers van goederen en diensten niet in staat blijken hun rekening te betalen, nemen de kredietverzekeraars 10 procent van de schadeclaims van leveranciers voor hun rekening. De regeling geldt voor de eerste miljard euro aan schade. Deze 100 miljoen wordt, net als het garantiebedrag van 12 miljard euro, verdeeld over de kredietverzekeraars naar rato van de uitstaande limieten per 31 december 2019. Dit was een van de voorwaarden van de Europese Commissie voor het verlenen van goedkeuring aan de herverzekering.

Akkoord breed gedragen  
Vooralsnog nemen de drie grote wereldwijde kredietverzekeraars (Atradius, Coface en Euler Hermes) deel aan de regeling, alsmede drie kleinere spelers op de Nederlandse markt (Credendo, Nexus en Mercury). Het verzekeren van handelskredieten vormt een bijzondere tak in het Nederlandse verzekeringslandschap. Andere kredietverzekeraars kunnen zich nog tot en met 30 juni melden om ook deel te nemen aan de herverzekering.

Maatschappelijk doel 
Als gevolg van de COVID-19 uitbraak is het risico dat bedrijven hun facturen niet, of niet tijdig, voldoen sterk toegenomen. Een aanpassing van de afgegeven kredietlimieten, conform de nieuwe economische realiteit, lag voor de hand. Lagere kredietlimieten zouden op korte termijn echter resulteren in een rem op de handel tussen bedrijven en de toegang tot werkkapitaalfinanciering. Zonder regeling tussen de overheid en de kredietverzekeraars zouden op lange termijn meer bedrijven failliet gaan.

Met oog op het belang van een voortvarend economisch herstel hebben de drie grootste kredietverzekeraars, gesteund door belanghebbenden zoals VNO*NCW, MKB Nederland en diverse brancheverenigingen, waaronder Modint (Credit & Finance), het initiatief genomen om in gesprek te treden met het ministerie van Financiën. De inzet bij de onderhandelingen was om een langdurige en nog diepere economische crisis af te wenden.

De kredietverzekeraars zijn dan ook trots op het resultaat, deze gezamenlijke oplossing met als maatschappelijk doel: de Nederlandse economie en de werkgelegenheid beschermen van bedrijven en sectoren die nu acuut door de crisis getroffen zijn.

Maar..
Met behulp van dit pakket blijven de kredietverzekeraars in staat om zoveel mogelijk kredietrisico over te nemen van Nederlandse bedrijven. Daardoor kunnen leveranciers commerciële transacties blijven uitvoeren op krediet. Maar er zullen toch ook omstandigheden zijn waardoor kredietverzekeraars genoodzaakt zijn limieten aan te passen. Bijvoorbeeld bij een dreigend faillissement en/of meldingen van non-betaling. Bedrijven die, los van de coronacrisis en vanuit hun eigen financiële situatie sowieso al niet voldoende kredietwaardig bleken, blijven minder of onverzekerbaar.

Nieuwe contracten
Bedrijven die een nieuwe kredietverzekering willen afsluiten of deze willen verlengen, betalen een premie die past bij het verhoogde marktrisico. Voor nieuwe verzekeringen dragen de kredietverzekeraars 90% van de premies af aan de Staat, waarna de Staat 90% van de schades en incasso’s vergoedt. De verzekeringsvoorwaarden blijven grotendeels gelijk aan de voorwaarden zoals in de bestaande polissen vastgelegd, op de premie na. Verder heeft de Europese Commissie bepaald dat reeds voor 1 maart uitgekeerde schades niet voor vergoeding door de Staat in aanmerking komen.

Looptijd
De herverzekering loopt tot en met 31 december 2020. Uiterlijk 30 september wordt na overleg met de betrokken kredietverzekeraars besloten tot eventuele verlenging, afhankelijk van de ontwikkeling van de betalingsrisico’s en toestemming van de Europese Commissie. De kredietverzekeraars krijgen een periode van drie maanden – een zogeheten ‘winding down period’ – om zich na de beëindiging van de herverzekering door de Staat voor te bereiden op het opnieuw volledig dragen van de risico’s.

Verruiming incassotermijn vervalt
Met deze staatsgarantieregeling wordt een stimulans beoogd van het handelsverkeer op krediet; de handel moet simpelweg weer verder op gang komen. Daarbij past dat vorderingen weer op normale tempo betaald gaan worden; langer uitstellen van betalingen zou dit proces weer doen stokken. Vandaar dat de overheid en de Europese Commissie hebben gesteld dat er geen verdere uitstelmaatregelingen meer mogen worden gegeven. Hiermee komt dus de verruiming van de incassotermijn met 30 dagen te vervallen. Deze blijft evenwel geldig voor facturen met een vervaldatum tot en met 31 mei a.s..

Heeft u vragen?
Wij kunnen het ons heel goed voorstellen dat u vragen heeft. Neem contact op met MODINT Credit & Finance voor meer informatie. Wilt u een kredietverzekering sluiten? Geen onverstandige keuze. Wij helpen u aan een passende polis. Bel ons 088 5054700 of mail via info@modintcredit.com.

Bronnen:
Verbond van verzekeraars
Euler Hermes Nederland

Gerelateerde artikel(en):
Kredietverzekeraars: ‘De overheid redt niet ons, maar de Nederlandse economie’ (artikel FD.nl)
Garantieregeling voor kredietverzekeringen

Creditmanagement voor de mode, sport, schoenen, textiel, home & living

Offerte aanvraag

    U wilt informatie over: