OPSCHORTING VAN DE VERPLICHTING TOT FAILLISSEMENT IN DUITSLAND SLECHTS TOT 30 APRIL!

In Duitsland is er, in tegenstelling tot andere Europese landen, de verplichting om het faillissement aan te vragen als een bedrijf insolvent is of een overmatige schuldenlast heeft. Deze verplichting is van toepassing op alle rechtspersonen (GmbH, UG, AG, GmbH & Co.KG), maar niet op natuurlijke personen (ook al hebben ze een bedrijf) of samenwerkingsverbanden waarin een natuurlijke persoon optreedt als volledig aansprakelijke partner (OHG, KG , GbR).

Om de gevolgen van de maatregelen om de coronapandemie in te dammen voor de economie te verzachten, heeft de overheid deze meldingsplicht tijdelijk opgeschort. Speciaal hiervoor is een wet aangenomen, de COVID-19 Insolvency Suspension Act (COVInsAG). In de loop van de pandemie werd deze periode tweemaal verlengd door overeenkomstige wetswijzigingen:

  1. Met terugwerkende kracht van 1 maart 2020 tot 30 september 2020, zowel in het geval van insolventie als overmatige schuldenlast, als de reden voor insolventie is gebaseerd op de COVID-19-pandemie en er uitzicht is op opheffing van de bestaande insolventie . Aangenomen wordt dat aan deze voorwaarden is voldaan als er op 31 december 2019 geen sprake was van insolventie.
  2. Van 1 oktober tot 31 december 2020, schorsing van de verplichting alleen van toepassing in geval van overmatige schuldenlast. In geval van insolventie moest het faillissement opnieuw worden aangevraagd.
  3. Sinds 1 januari tot 30 april 2021 is de verplichting om een ​​aanvraag in te dienen wegens beide insolventieredenen (overmatige schuldenlast en insolventie) opgeschort als een aanvraag voor staatssteun werd ingediend tussen 1 november 2020 en 28 februari 2021 en de aanvraag was niet duidelijk zinloos of de hulp is onvoldoende om het faillissement op te heffen.

Wat betekent dat voor u? Als u openstaande claims tegen zakenpartners in Duitsland heeft, moet u zeker proberen deze claims voor 30 april te realiseren. Want u kunt verwachten dat vanaf mei de faillissementsaanvragen drastisch zullen toenemen. Waarschijnlijk vanaf de 3e week van mei, aangezien bedrijven volgens de wet nog maximaal 3 weken na het begin van de insolventieperiode de tijd hebben om aangifte te doen.

Vermijd echter, indien mogelijk, inning door executie. Want als uw debiteur heeft betaald vanwege een executie en hij later faillissement moet aanvragen, kan de curator deze betaling na 4 jaar alsnog van u terugvorderen door het faillissement aan te vechten. De COVInsAG schorst het instrument van ontwijking bij insolventie namelijk ook gedeeltelijk, maar niet in deze gevallen.

Bovendien kunt u verwachten dat er al in april meer herstructurerings- en beschermingsprocedures zullen worden gestart, onder uw klanten die als rechtspersoon optreden. De directie kan namelijk voorkomen dat zij persoonlijk aansprakelijk worden gesteld, als er bij een faillissementsaanvraag na 30 april, alsnog een aantijging van uitstel van het faillissement kan worden ingediend. Dit met het oog op de juridische situatie die als gevolg van het pandemiesysteem gecompliceerder is geworden.

Dit artikel is vertaald uit het duits.
Bron: RA Wolfgang May, Syndikusanwalt MODINT Credit & Finance in Kleve (D).
Foto: Shutterstock

Creditmanagement voor de mode, sport, schoenen, textiel, home & living

Offerte aanvraag

    U wilt informatie over: