Gezond de crisis door met creditmanagement

Hoe zorg je dat jouw bedrijf, los van commerciële kansen, gezond door deze crisis heen komt?  Juist in deze onzekere tijd kan MODINT Credit & Finance u helpen.

COVID-19 heeft de wereld op z’n kop gezet. Corona zet diepe groeven in het retail-landschap. Na een eerste golf en intelligente lockdown, hebben we sinds september te maken met een tweede golf en opnieuw beperkende maatregelen. Dit heeft opnieuw impact op het consumentenvertrouwen, de consumentenbestedingen en op het stellen van prioriteiten. Uitstel van aankoop blijkt namelijk vaak afstel: de consument heeft momenteel andere prioriteiten.

Eerste golf
Tijdens de eerste golf deden overheid, werkgevers- en werknemersorganisaties en brancheverenigingen de dringende oproep om solidair met elkaar om te gaan en met elkaar in gesprek te blijven, om zo het leed te verdelen. Vanuit creditmanagement-perspectief lijkt dit een goede oplossing te zijn geweest; uiteindelijk zijn de meeste vorderingen betaald doordat er veel uitstelmogelijkheden goed werden benut, zijn er goede afspraken gemaakt over nieuwe leveringen en mogelijkheden tot annuleringen. Maar vergis je niet, de belangrijkste redenen voor de all-time lage faillissementscijfers van afgelopen maanden hebben vooral te maken met de steunmaatregelen van de overheid en de uitstel van belastingen. Ook het uitstel van het betalingsverplichtingen van huurpenningen heeft bijgedragen. Corona startte als een directe liquiditeitscrisis maar werd hiermee snel de kop in gedrukt.

Verwachtingen tweede golf
Maar is daarmee een reëel beeld ontstaan van de economische en financiële situatie van bedrijven en winkels? Kunnen we dit met z’n allen volhouden? Een belangrijk tegensignaal is het hoogste aantal bedrijfsbeëindigingen afgelopen  maanden, sinds de meting daarvan. Veel ondernemers hebben ingezien dat er (nagenoeg) geen overlevingskansen meer waren en zijn, om grote(re) problemen te voorkomen, met hun bedrijf gestopt. Is daarmee alle kou uit de lucht? Helaas is de verwachting dat het aantal faillissementen flink zal toenemen in Q1 en Q2 van 2021.

Hoe zet de tweede golf zich door? Zijn de huidige maatregelen afdoende om de golf in te perken? Zo niet, welke maatregelen volgen? Opnieuw winkelsluitingen? Verdere verscherping van persoonlijke bewegingsruimte? Met al deze maatschappelijk sociale vraagstukken rijzen ook de economische onzekerheden. Hoe gaan we om met deze nieuwe ontwikkelingen?

Juist in deze onzekere tijd kan MODINT Credit & Finance u helpen. Wij kunnen u bij staan bij vragen als:

  • Hoe kunt u zich wapenen tegen nonbetaling en faillissement van uw klant?
  • Hoe gaat u om met ‘zombie’-klanten?
  • Hoe herkent u zombie-klanten?
  • Kredietverzekering de juiste oplossing?
  • Algemene voorwaarden: overmacht, annuleringsmogelijkheden en eigendomsvoorbehoud?
  • Andere zekerheidsstellingen voor debiteuren? Welke?
  • Heeft u zicht op verkopen van uw klant? EDI een oplossing?
  • Hoe staat het met uw leverancier(s)? Kunnen ze wel leveren? Moet u een vooruitbetaling doen?

MODINT Credit & Finance stelt credit checks en kredietrapporten op en kan op deze manier nagaan of uw klant goed is voor een bepaald kredietbedrag of dat het misschien een zombiebedrijf is. Wij denken mee over kredietverzekeringen en andere zekerheidsstellingen. Is kredietverzekering de enige oplossing? Nee, zeker niet. Het helpt zeker wel, voor 80%, maar tegelijkertijd zijn kredietverzekeraars ook steeds restrictiever met hun dekkingsbeleid en ‘risk appetite’ zoals dat zo mooi heet. Zijn er andere mogelijkheden tot zekerheidsstellingen? Ook als uw twijfel heeft over uw specifieke juridische positie of te ondernemen acties, aarzel dan niet om contact met ons te zoeken. Bel 088-505 4700 of mail naar info@modintcredit.com.

Bron: MODINT Credit & Finance
Foto: Shutterstock

Creditmanagement voor de mode, sport, schoenen, textiel, home & living

Offerte aanvraag

    U wilt informatie over: