Gerechtelijke incasso

Onze juridische afdeling voert gerechtelijke incasso van uw vorderingen. In binnen- en buitenland. Door onze branche expertise en incasso ervaring komen wij tot maximale resultaten. Dat betekent voor u een heldere en korte communicatie en besparing op advocaatkosten.

Gerechtelijke incasso

   

‘Inkasso-Verfahren’ procedure

   

Juridisch advies

legal stop

   

legal lawyer    legal stormy

Wanneer uw debiteur geen gevolg geeft aan onze telefonische herinneringen, schriftelijke aanmaningen en ingebrekestelling, dan zullen wij de volgende incassostap zetten en een zgn. ‘Mahnverfahren’ opstarten.

Door uw indeling van vorderingen en onze specifieke expertise, worden procedures door onze juridische afdeling gevoerd en komen wij tot maximale resultaten. Dat betekent voor u een heldere en korte communicatie en besparing op advocaatkosten.

 

Voordat we overgaan tot het gerechtelijke incasso, doen wij uiteraard bij uw debiteur onderzoek naar de verhaalmogelijkheden en of een dergelijke procedure zinvol is.

Wanneer dat het geval is, zullen wij uw niet-betwiste vordering bij de Rechtbank indienen om een vonnis te verkrijgen, waarna we tot executie van deze titel overgaan. Uiteraard begeleiden wij u volledig bij de zgn. Duitse procedure ‘Mahnverfahren’ en ‘Vollstreckungsverfahren’.

 

MODINT levert ook juridische advisering bij geweigerde zendingen, kwaliteitsgeschillen en toetsing van Algemene voorwaarden.

Uiteraard assisteren wij bij de afwikkeling van zaken ingeval van faillissement, surseance of Wet Schuldsanering Natuurlijke Personen, of analoge vormen van insolventie in het buitenland.

    Contact

Creditmanagement voor de mode, sport, schoenen, textiel, home & living

Offerte aanvraag

    U wilt informatie over: