Garantieregeling voor kredietverzekeringen

We hebben u eerder in onze vorige e-mailings gemeld en in webmeetings van Modint aangekondigd dat een akkoord aanstaande was over de garantieregeling als gevolg van de coronacrisis. We hebben er vervolgens nog een maand op moeten wachten. Er was al consensus tussen overheid en Verbond van Verzekeraars, nu moest de regeling nog worden goedgekeurd door Europa. Eindelijk was het afgelopen maandag 25 mei dan zo ver: de Europese Commissie keurde de garantieregeling voor de herverzekering van leverancierskredieten door de Nederlandse staat goed.

De vijf hoofdlijnen van de steunmaatregel
Diezelfde kredietverzekeraars hadden de afgelopen tijd al een voorschot genomen op de aangekondigde steunmaatregel, maar nu kan hier ook definitief en officieel gebruik van gemaakt worden. Naar verwachting maakt het Ministerie van Financiën op korte termijn via een Kamerbrief bekend hoe de regeling er precies uit gaat zien, maar in grote lijnen bestaat de steunmaatregel uit de volgende onderdelen:

  1. De kredietverzekeraars hebben aan Nederland toegezegd dat zij hun huidige niveau van bescherming zullen handhaven ondanks de economische moeilijkheden waarmee bedrijven te kampen hebben als gevolg van de uitbraak van het coronavirus.
  2. De garantie is beperkt tot het dekken van handelskrediet dat tot eind dit jaar ontstaat.
  3. De regeling staat open voor alle kredietverzekeraars in Nederland.
  4. Het garantiemechanisme waarborgt risicodeling tussen de verzekeraars en de Nederlandse staat, tot een bedrag van 1 miljard euro en voorziet in een extra vangnet dat zo nodig maximaal 12 miljard euro kan dekken.
  5. De garantiepremie is een toereikende vergoeding voor de Nederlandse staat.

Steunmaatregel: overheid als herverzekeraar
De Europese Commissie heeft de maatregel getoetst aan de EU-staatssteunregels. De regeling houdt in dat de overheid als het ware gaat optreden als herverzekeraar, waarbij het gaat om een bedrag tot aan 12 miljard euro van de in totaal 110 miljard euro aan kredietlimieten die momenteel op de Nederlandse markt uitstaan. De overheidsgarantstelling geldt met terugwerkende kracht vanaf 1 januari 2020 tot eind 2020. Voor dit deel van de kredietverzekeringen staat de Staat garant door als herverzekeraar op te treden. De kredietverzekeraars die op de Nederlandse markt actief zijn (een niche binnen de verzekeringsbranche) zorgen er via de Nederlandse regeling voor dat kredietverzekering voor alle bedrijven beschikbaar blijft. Kopers van goederen of diensten hoeven daardoor niet vooraf te betalen.

Kopen op krediet helpt onze klanten om onder dekking te kunnen blijven leveren, waardoor financieringen op debiteuren in stand blijven. Kredietverzekeraars spelen hierbij, zoals staatssecretaris Hans Vijlbrief van Financiën vorige maand al zei, ‘een onmisbare rol’. ‘Zonder hen komt de economie snerpend tot stilstand’, voegde hij er aan toe.

En nu de details…
Het Ministerie van Financiën zal dus op korte termijn via een Kamerbrief bekend maken hoe de regeling er precies uit gaat zien. Of daarmee de versoepeling m.b.t. bijvoorbeeld de verruimde incassotermijn blijft, die met 30 dagen was verruimd, is onzeker. De verwachting is dat deze weer wordt teruggezet naar het oude niveau. Waarbij geldt dat ook de betalingsuitstel niet langer kan worden gegeven tot na de zogenaamde achterstalligheidsperiode.

Kredietverzekeraars hebben ons overigens al laten weten dat deze steunmaatregel geen vrijbrief biedt om alle risico’s te verzekeren. Risico’s die (mede) door andere omstandigheden dan de coronacrisis al moeilijk te verzekeren waren, komen nu niet ineens in aanmerking voor een kredietverzekering. Zo blijft de markt goed beschermd.

Creditmanagement voor de mode, sport, schoenen, textiel, home & living

Offerte aanvraag

    U wilt informatie over: