DUITSE SANERINGSTOOLS TIJDENS CORONA: SCHUTZSCHIRMVERFAHREN EN EIGENVERWALTUNG

Zelfs als overheidssteun, speciale leningen en uitgestelde claims bedrijven helpen om de gevolgen van de sluiting van COVID-19 op te vangen, hebben ze vaak slechts een tijdelijk effect en kunnen ze de gederfde omzet niet compenseren. Op zijn laatst wanneer leningen en uitgestelde vorderingen moeten worden terugbetaald en de verplichting om insolventie aan te vragen nieuw leven wordt ingeblazen, heeft het management te maken met de kwestie van de solvabiliteit.

Het Duitse insolventierecht biedt een zeer effectieve uitweg, die sinds het begin van de coronamaatregelen intensief is gebruikt en die de komende maanden zeker vaker zal voorkomen: ‘eigenverwaltung’ en als speciaal geval ‘schutzschirmverfahren’. In beide gevallen gaat het om een insolventieprocedure en moet dus een insolventieaanvraag worden ingediend. Echter in beide gevallen ligt de nadruk op de herstructurering van de onderneming en blijft het vorige management gerechtigd om de onderneming met inachtneming van de insolventiewetgeving van de hand te doen. Zij worden niet bijgestaan door een curator, maar door een bewindvoerder die erop moet toezien dat de bepalingen van de insolventiecode worden nageleefd en dat de schuldeisers niet worden benadeeld.

Ondanks alle rompslomp van een insolvente klant, is het voor u als schuldeiser veel voordeliger indien ‘eigenverwaltung’ is aangevraagd en bevolen. Weliswaar kunt u in dit geval uw individuele schuld niet meer opeisen, ook al hebt u reeds een executoriale titel verkregen. Als schuldeiser bent u echter nauwer betrokken bij het reorganisatieproces, dat gericht is op een reorganisatieplan waarmee u via de vereniging van schuldeisers moet instemmen.

Bovendien blijft het vorige management uw contactpersoon en niet een curator van buiten de onderneming, die zich eerst vertrouwd moet maken met de praktijken van de onderneming en zich dus vooral moet toeleggen op de juridische aspecten. Dit is een bijzonder voordeel bij het doen gelden van het eigendomsvoorbehoud: u hoeft niet aan het management uit te leggen welke betalings- en leveringsvoorwaarden u precies bent overeengekomen. Een curator zal daarentegen aandringen op volledig bewijs van de overeenkomst inzake eigendomsvoorbehoud.

Uw positie in de procedure van ‘schutzschirmverfahren’  is zelfs nog beter. Dit wordt alleen toegekend als de schuldenaar simpelweg een te hoge schuldenlast heeft, d.w.z. nog niet insolvent is. In ruil daarvoor heeft de schuldenaar het recht om voor te stellen wie als bewindvoerder moet worden aangesteld. Dit betekent dat het herstructureringsproces nog specifieker op de specifieke kenmerken van het bedrijf kan worden afgestemd en vanuit één bron kan worden vormgegeven. Bovendien moet het saneringsplan binnen drie maanden worden uitgevoerd, een tijdsdruk die ertoe zal leiden dat nog eerder contact met u zal worden opgenomen om voorstellen voor een schuldregeling te bespreken. Het belangrijkste is, om een overeenkomst te bereiken om uw eigendomsvorderingen te regelen.

Dit betekent nu voor u: controleer voor alle klanten met openstaande claims of de contractdocumenten compleet zijn, waarmee u de inhoud van het contract kunt aantonen, vooral met betrekking tot het eigendomsvoorbehoud. En mocht u in de komende weken een insolventiemelding ontvangen van een van uw klanten, aarzel dan niet contact met ons op te nemen (www.modintcredit.com).

Dit artikel is vertaald uit het duits.
Bron: RA Wolfgang May, Syndikusanwalt MODINT Credit & Finance in Kleve (D).
Foto: Shutterstock

Creditmanagement voor de mode, sport, schoenen, textiel, home & living

Offerte aanvraag

    U wilt informatie over: