Coronavirus in business: wees alert, reageer direct

Op het moment lijkt het Coronavirus in China op zijn hoogtepunt en blijkt nog besmettelijker te zijn dan destijds het SARS-virus. De Chinese overheid neemt ingrijpende maatregelen om uitbreiding van het virus tegen te gaan, mensen blijven thuis om niet besmet te raken, fabrieken zijn dicht, steden en soms zelfs provincies worden afgegrendeld. Dit brengt uiteenlopende gevolgen voor Nederlandse ondernemers met zich mee. Deze gevolgen spelen op zowel korte als lange termijn en zijn deels onvoorspelbaar.

Overmacht
Door leveranciers uit te leveren orders aan Nederlandse afnemers waarbij vertraging dreigt te ontstaan vallen gezien de situatie in China mogelijk onder het begrip “overmacht”. Of daadwerkelijk door een leverancier een beroep op overmacht gedaan kan worden hangt van meerdere aspecten af, zoals bijvoorbeeld:

  • of en hoe overmacht in het contract (of de algemene voorwaarden) is geformuleerd, of dat alleen de wet geldt;
  • wanneer is de overeenkomst gesloten in relatie tot de virusuitbraak/ overheidsmaatregelen en is er enig verwijt te maken aan de leverancier ten aanzien van de vertraagde levering?
  • overige feitelijke of juridische omstandigheden die van belang  kunnen zijn.

Overmacht niet aanwezig, maar ook geen schadevergoeding door overeenkomst
Het is in sommige gevallen mogelijk dat u zich niet op overmacht kan beroepen en dus in beginsel schadevergoeding zou moeten betalen, maar dat u tegelijkertijd schadevergoeding door schuld vanwege wanprestatie heeft uitgesloten in de overeenkomst via een zogenaamd exoneratiebeding (ook wel ‘vrijtekening’ genoemd).

Leveringstermijn
Wanneer u voorziet dat er vertragingen in de leveringen aan uw afnemers aan gaan komen, doet u er goed aan nu al actie te ondernemen. U dient uzelf zo snel mogelijk te melden bij uw afnemer en deze te informeren over de mogelijke vertraging door overmacht. Houdt uw afnemers in ieder geval op de hoogte van concrete ontwikkelingen en verwachtingen met betrekking tot de leveringen.

Uw Chinese fabrikant
Wat voor contract heeft u met uw leverancier? Welke voorwaarden zijn daar van toepassing? Heeft u de mogelijkheid om bij te late levering de order te annuleren? Heeft u een vooruitbetaling gedaan? Heeft u het recht om deze vooruitbetaling terug te vorderen?

Wanneer u goede Purchase Conditions bent overeengekomen, staat hierin vaak ook een naleveringstermijn benoemd. Op de Purchase Order die u geplaatst heeft, staat als het goed is een leveringstermijn. Wanneer deze wordt overschreden, als ook de eventuele naleveringstermijn, kunt u in principe de order annuleren. Afhankelijk van het moment van uw orderplaatsing en andere aspecten is het mogelijk dat uw leverancier zich eveneens terecht beroept op overmacht. In dat geval kunt u hen niet aansprakelijk stellen voor de geleden schade.

Wanneer u dit met uw afnemer vervolgens niet goed, afdoende of voldoende bent overeengekomen, het niet juist of volledig is gedefinieerd in uw Algemene voorwaarden – of u hebt bijvoorbeeld inkoopvoorwaarden van uw afnemer geaccepteerd – kan het zijn dat uw aansprakelijkheid en verhaal daarop in disbalans raakt; u kunt zelf uw Chinese fabrikant niet aansprakelijk stellen, maar het kan goed zijn dat u dan wel een schadeclaim van uw afnemer riskeert.

Bel onze Corona Desk: +31 88 5054700
Of er uiteindelijk daadwerkelijk sprake is van overmacht, hangt sterk af van de omstandigheden van het geval.
Het is daarom aan te bevelen om samen te bekijken of een beroep op overmacht in uw situatie overeind kan blijven of niet.

Bron: MODINT Credit & Finance
Foto: Shutterstock

Creditmanagement voor de mode, sport, schoenen, textiel, home & living

Offerte aanvraag

    U wilt informatie over: