Voor lagere geldvorderingen in kantonzaken worden meer griffierechtcategorieën geïntroduceerd. Hiermee komen er nieuwe griffierechttarieven voor geldvorderingen van € 500 tot € 5.000.

De hoogte van het griffierecht in rechtszaken is afhankelijk van de hoogte van de ingestelde vordering en is middels een staffel in meerdere categorieën ingedeeld. Inmiddels is er een wetsvoorstel zowel door de tweede als de eerste kamer aangenomen om voor lagere geldvorderingen in onder andere kantonzaken meer griffierechtcategorieën te introduceren. Hiermee komen er voor kantonzaken 6 griffierechttarieven voor geldvorderingen in plaats van de huidige 3. De wet zal in werking treden op een nog bij Koninklijk Besluit te bepalen tijdstip.

Met dit voorstel wil de regering zorgen dat deze griffierechttarieven beter in verhouding komen te staan tot de hoogte van de vordering. Dat was namelijk tot nu toe niet altijd het geval. Voor bijvoorbeeld een vordering van € 600,- moet er momenteel, als een besloten vennootschap de eisende partij is, maar liefst € 507,- griffierecht betaald worden. In de nieuwe regeling zal dat € 312,- worden.