Modebedrijven in Nederland hebben het afgelopen jaar opnieuw vooruitgang geboekt op weg naar betere arbeidsomstandigheden in de kleding- en textielindustrie. Uit een beoordeling blijkt dat 86% van de deelnemende merken aan het Convenant Duurzame Kleding en Textiel goed op weg is om te voldoen aan de afspraken in het convenant. Toch blijft de weg naar duurzamer en eerlijker textielproductie lang en vol hindernissen. Dat valt op te maken uit het jaarrapport dat het Convenant half april heeft gepubliceerd.

Het Convenant
Het Convenant is een samenwerking tussen de Overheid, vakbonden, maatschappelijke- en branche-organisaties en kledingbedrijven. Zij proberen samen de risico’s op misstanden in de productieketen te verbeteren en om de arbeidsomstandigheden in naaiateliers — veelal in Turkije en het Verre Oosten — te verbeteren.
Bedrijven en organisaties doen vrijwillig mee aan het convenant, maar deelname is niet vrijblijvend. Diegenen die het convenant ondertekenen verplichten zich om discriminatie, kinderarbeid en dwangarbeid te signaleren en tegen te gaan. Ook zetten zij zich in voor het recht op vrije onderhandelingen door onafhankelijke vakbonden, een leefbaar loon en gezonde en veilige werkomstandigheden voor werknemers. Verder doen ze hun uiterste best om de milieuschade te verminderen en dierenleed te voorkomen. Ook proberen ze het verbruik van water, energie en chemicaliën te beperken en minder chemisch afval en afvalwater te produceren.

Resultaten
De eerste 55 merken hebben zich in 2016 aangesloten en eind vorig jaar stonden er 92 kleding- en textielmerken op de deelnemerslijst, o.a. G-Star, Zeeman en The Sting. De 92 merken zijn samen goed voor zo’n 48% van de omzet op de Nederlandse markt. In 2020 moet 80% van de sector hebben getekend.

In 2018 werkten bedrijven en andere convenantpartijen intensief samen aan projecten op het gebied van leefbaar loon en kinderarbeid. Ook zijn er tools ontwikkeld om bedrijven op weg te helpen op thema’s als vrijheid van vereniging en dierenwelzijn.

Productielocaties
De lijst met productielocaties groeide het afgelopen jaar van 2802 naar 4269 fabrieken. Door kennis over misstanden op bepaalde locaties met elkaar te delen, zouden textielbedrijven beter moeten kunnen ingrijpen.

Het in kaart brengen van de productielocaties is vaak lastig, omdat bedrijven inkopen via tussenhandelaren. De achterliggende fabrieken blijven uit zicht en zelfs als die bekend zijn, is niet altijd duidelijk of zij het werk zelf doen of uitbesteden.

Nog een lange weg te gaan
Partijen in het convenant zijn blij met de voortgang en de inzet die bedrijven tonen, maar beseffen ook dat er nog een lange weg te gaan is richting een volledig verantwoorde productieketen. Activiteiten voor 2019, zoals dat bedrijven vanaf deze zomer zelf communiceren over eventuele misstanden in hun keten en hun aanpak daarvan, zijn een goede stap voorwaarts.

Bronnen: fd.nl en imvoconvenanten.nl
Foto: Shutterstock.nl