De economie groeit naar verwachting in 2021 met bijna 4 % volgens het Centraal Plan Bureau. Ook de verwachte faillissementsgolf blijft vooralsnog uit. Maar er zijn ook andere geluiden. In de zwaarst getroffen sectoren kampen ondernemers met zware schulden en de inflatie is in 10 jaar niet zo hoog geweest.

Groei economie
Volgens een raming deze maand van het Centraal Plan Bureau groeit de economie in Nederland in 2021 bijna 4%, gevolgd door ruim 3% groei in 2022.
De Europese Commissie rekent op een economische groei van 3,3 procent in 2021 en het herstel is daarmee volgens Brussel sneller en beter dan eerder dit jaar werd verwacht. Voor de EU rekent Brussel op gemiddeld 4,8 procent groei over het hele jaar. Verwacht wordt dat de 27 landen in het laatste kwartaal van 2021 al zijn hersteld tot het niveau van voor de coronacrisis (accountant.nl)

Coronavarianten
Het coronavirus blijft echter een onzekere factor voor het herstel. Vooral de gevolgen van coronavarianten, als die niet onder controle gehouden kunnen worden, kunnen de economische ontwikkeling direct benadelen.

De Amerikaanse minister van Financiën Janet Yellen maakte zich in juli nog grote zorgen over de impact van varianten in het virus op het economisch herstel. ‘In een wereld economie zijn alle landen met elkaar verweven’ zei Yellen en onderstreepte het belang van het financieren van vaccins voor ontwikkelingslanden en het opsturen van beschermingsmiddelen (nieuws.nl).

Herstel retail
Volgens cijfers van het CBS was de omzet van de totale Nederlandse detailhandel in juni 2021, 6 procent hoger dan in juni 2020. De omzet van de non-foodsector groeide met 8 procent, de omzet van de foodsector was 0,2 procent hoger.

De online omzet van de Nederlandse detailhandel was in het tweede kwartaal van 2021 ruim 17 procent hoger dan in het tweede kwartaal van 2020. De groei is daarmee weer op een normaal niveau, zoals in 2019.
De piek in de groei van de online verkopen werd in het eerste kwartaal van 2021 bereikt, toen alle webshops samen 85% meer verkochten dan in het eerste kwartaal van 2020.

Kleding, schoenen en woninginrichting
In het tweede kwartaal van 2021 zetten winkels in kleding 41 procent meer om in waarde en 35 procent meer in volume, vergeleken met het tweede (heel slechte) kwartaal van 2020. Winkels in schoenen en lederwaren zetten in het tweede kwartaal van 2021 ook flink meer om: 25 procent (zowel in waarde als volume) dan een jaar eerder. Zij kregen eindelijk wat lucht na de acht (!) voorafgaande kwartalen waarin licht tot enorm zwaar verlies werd geleden (modint.nl).

De woninginrichting branche zette in het tweede kwartaal 9 procent meer om in waarde en 5 procent in volume. In het eerste kwartaal van 2021 werd ook deze sector zwaar getroffen door de winkelsluitingen, wel voor het eerst in de Corona periode.

Aantal faillissementen laag
Het aantal faillissementen in 2021 is tot nu toe historisch laag gebleven: in juli werden slechts 150 bedrijven en individuen failliet verklaard, terwijl dit in juli 2020 nog 279 faillissementen waren  (volkskrant.nl),

Steunmaatregelen van de overheid hielden veel bedrijven tijdens de coronacrisis overeind en bedrijven kregen vaker het voordeel van de twijfel bij de overweging van een faillissement.
De steunmaatregelen van de overheid zullen vanaf 1 oktober uiteindelijk stoppen, maar of dit tot een uitgestelde faillissementsgolf zal leiden is lastig te voorspellen. Uit onderzoek van de Universiteit Leiden en van PwC blijkt dat bijna driekwart van de ondervraagde herstructureringsexperts denkt dat de faillissementsgolf, die eind 2020 nog verwacht werd, uitblijft. Dit door overheidsmaatregelen en gunstige economische vooruitzichten. Mogelijk komt er wel een piek in het tweede kwartaal van volgend jaar.

‘Het wel of niet komen van een faillissementsgolf hangt af van hoe de steunmaatregelen zullen worden afgebouwd’, meldt CBS-woordvoerder Jaarsma. ‘Als de geldkraan in één keer wordt dichtgedraaid wordt het lastig voor ondernemers.’ Een andere factor is hoe het terugbetalen van de steun wordt geregeld, en of er nog een nieuwe coronavariant komt die tot een volgende lockdown kan leiden.

Schuldenlast
De positieve geluiden klinken niet overal. Volgens de meest recente cijfers van de Conjunctuurenquête, kampen  in de zwaarst getroffen sectoren veel ondernemers  met problematische schulden. Ruim de helft van alle horecaondernemers (57 procent) geeft aan dat de schuldenlast hoger is dan voor corona. Ook in de cultuur, sport en recreatiesector geeft ruim veertig procent (43 procent) aan met een hogere schuldenlast te kampen dan voor corona (creditexpo.nl).

Uitstel van betaling
Ook hebben veel ondernemers uitstel van betaling aangevraagd, met name over belastinggelden. Zo geeft ruim een derde van alle horecaondernemers (38 procent) aan uitstel van betaling te hebben aangevraagd bij de Belastingdienst. In de cultuur, sport en recreatiesector betreft dit een kwart van de ondervraagden (26 procent).

Inflatie
De inflatie steeg in augustus met 3 procent vergeleken met een jaar geleden, meldt  statistiekbureau Eurostat. Dat is het hoogste inflatiecijfer sinds 2011. Nederland zit met een verwachte inflatie van 2,7 procent deze maand in de Europese middenmoot (nu.nl).
De Europese Centrale Bank (ECB) streeft naar een gemiddelde inflatie die net onder de 2 procent ligt. Vooralsnog zien beleidsmakers de inflatie als tijdelijk hoog en zijn er nog geen aanwijzingen dat de centrale bank zijn beleid gaat wijzigen.

De inflatiestijging komt door toegenomen energie- en grondstofprijzen en problemen bij de productie en levering van onderdelen en materialen. Industriële goederen werden flink duurder, net als voedsel, diensten en alcohol en tabak. Volgens Brussel zou de balans tussen vraag en aanbod volgend jaar weer in orde moeten zijn.

Bronnen: accountant.nl, nieuws.nlnu.nl , modint.nlvolkskrant.nl, creditexpo.nl
Foto: Shutterstock