Tweede Kamer akkoord met cruciale wijziging Faillissementswet

Een meerderheid van de Tweede Kamer heeft gisteren ingestemd met een wetswijziging waardoor ondernemingen sneller kunnen reorganiseren en doorstarten. De laatste maanden was een sterke lobby ontstaan van werkgevers- en werknemersorganisaties die vrezen dat de coronacrisis tot een golf van onnodige faillissementen zal leiden. De wet geeft bedrijven ruime mogelijkheden om met schuldeisers een dwingend akkoord af te sluiten.

Reorganisatieplan is straks bindend voor alle schuldeisers
Onder de huidige Faillissementswet kan één schuldeiser een reorganisatieplan tegenhouden, ook al is zijn of haar vordering veel kleiner dan die van alle andere crediteuren. De invoering van de nieuwe Wet Homologatie Onderhands Akkoord (WHOA), een onderdeel van de Faillissementswet, maakt dit onmogelijk. Wanneer de Eerste Kamer ook akkoord gaat, kan de rechter een reorganisatieplan goedkeuren (homologeren). Het plan is dan bindend voor alle schuldeisers.

WHOA is een aardverschuiving voor schuldeisers
De gevolgen van de WHOA zijn groot. De Vereniging Voor Credit Management (VVCM), de belangenorganisatie voor creditmanagers en debiteurenbeheerders, kwalificeerde de wetswijziging als een ‘aardverschuiving voor schuldeisers’. Het ministerie van Justitie organiseerde eerder een internetconsultatie waarbij onder meer curatoren, bedrijfsjuristen en deurwaarders werden uitgenodigd hun mening te geven.

Druk op Den Haag om WHOA aan te nemen
Nadat minister Dekker van Rechtsbescherming in juli 2019 het wetsvoorstel over de WHOA naar de Kamer stuurde, maakten politici zich op voor een langdurige periode van zorgvuldige beraadslagingen. Over aanpassingen van de Faillissementswet – die dateert uit 1893 – wordt al tientallen jaren gedelibereerd; een jaartje meer of minder maakt op die termijn niet zoveel uit, redeneerde men. Maar door de coronacrisis begonnen diverse partijen druk uit te oefenen om Den Haag tot een snelle behandeling te bewegen.

Individuele schuldeisers behouden toch enige bescherming
De pleidooien van vakbonden, werkgevers en grote advocatenkantoren zijn verhoord. Gisteren nam de Kamer de wet aan. Wel wist een meerderheid bij minister Dekker af te dwingen dat de wet individuele schuldeisers toch enige bescherming blijft bieden. Op initiatief van Stieneke van der Graaf van de ChristenUnie is een amendement aangenomen dat bepaalt dat MKB-ondernemers en natuurlijke personen protest kunnen aantekenen tegen het dwangakkoord.

WHOA is ‘sociaal rechtvaardiger’ geworden
Wanneer zij van de reorganiseerde onderneming een bedrag aangeboden krijgen dat tachtig procent of meer láger is dan hun uitstaande vordering, kunnen zij bezwaar maken. Ook consumenten en ondernemers zonder rechtspersoonlijkheid zoals zzp’ers kunnen op dankzij dit amendement protesteren. De vrees dat kleine schuldeisers het straks steevast moeten afleggen tegen de belangen van banken en andere crediteuren met brede schouders, is hiermee deels weggenomen. Volgens Van der Graaf is de nieuwe wet ‘sociaal rechtvaardiger’ geworden.

Bron: Faillissementsdossier.nl

Creditmanagement voor de mode, sport, schoenen, textiel, home & living

Offerte aanvraag

    U wilt informatie over: