De kranten berichtten dat de daling in faillissementen aan het afnemen is én een faillissement dat is natuurlijk de grootste angst van ondernemers en bedrijven. Is een faillissement te voorkomen? Duidelijk is dat wie zijn bedrijf gezond wil houden en verder wil groeien, een gezonde cashflow nodig heeft. Professioneel creditmanagement is hierbij een belangrijke voorwaarde. Zeker ook bij export.

Onbetaalde facturen
Iedere organisatie heeft ermee te maken: facturen die niet of te laat worden betaald. Ieder bedrijf weet ook dat niet of te laat betaalde facturen invloed hebben op de cashflow.
Er zijn verschillende redenen te noemen waarom klanten een factuur laten liggen. De oorzaak kan een fout van de organisatie zelf zijn: foutieve facturen, teveel artikelen op de factuur of een niet verrekende korting. Maar de oorzaak van het niet of te laat betalen van een factuur, kan natuurlijk ook bij de klant zelf liggen: hij heeft een factuur over het hoofd gezien of betalingsproblemen.
Richt daarom een goed creditmanagementproces in. Een goed creditmanagementproces herinnert uw klanten vroeg aan hun betalingsverplichtingen. Voordeel: snellere betalingen en eventuele geschillen zijn vroegtijdig bekend. Indien nodig en gewenst, kan er tijdig een incassoprocedure gestart worden. Betaling van de vordering én behoud van uw relatie met uw afnemer. Dat is de taak van de creditmanager.

Creditmanagers en sales
Creditmanagers hebben de taak om kredietrisico’s zoveel mogelijk te beperken. Zij weten echter ook dat dit van invloed kan zijn op de verkoop en de omzet van de organisatie. Dit is een bekende strijd tussen credit management en de afdeling sales. Wanneer het om klantacceptatie gaat is het belangrijk om niet direct de deur dicht te doen, wanneer blijkt dat er mogelijke risico’s zijn. De afdeling credit management beschikt vaak over een schat aan data die voor de afdeling sales heel waardevol kan zijn. Denk aan cijfers over de kredietwaardigheid en de daadwerkelijke DSO per klant. Wanneer de afdeling creditmanagement, sales hierover inlicht, kan sales een maatwerkoplossing voorstellen zodat een klant een factuur wel kan betalen. Denk bijvoorbeeld aan aangepaste betalingstermijnen, leveringsvoorwaarden of een kredietrisicoverzekering.

Afdekken risico af met een verzekering
Als uw afnemer niet betaalt kan dit funest zijn voor uw bedrijf, zeker wanneer u veel grote afnemers heeft. Met een kredietverzekering kunt u dit risico afdekken. Welke voordelen heeft een kredietverzekering? Op het moment dat klanten hun financiële verplichtingen niet meer na kunnen komen, biedt een kredietverzekering uitkomst. De verzekeringsmaatschappij vergoedt namelijk de openstaande facturen op het moment dat de klant om welke reden dan ook niet meer kan betalen. Dit zorgt ervoor dat kosten op verloren klanten worden bespaard, waardoor de winstgevendheid maximaliseert. Kortom, een kredietverzekering draagt bij aan de continuïteit van een organisatie.
Een goede kredietverzekering is er in verschillende soorten: voor elk betaalrisico en elk type onderneming.

Benodigde financiën
Hoe kunt u de cashflow nog meer verbeteren? Om de cashflow te verbeteren moet u weten hoe het staat met het werkkapitaal? Is er voldoende geld ter beschikking om alle uitgaven op korte termijn te bekostigen én investeringen te doen? Het kan zijn dat uw onderneming te kampen heeft met geld dat vastzit bij afnemers, in betaalde voorraden of in voorverkochte inkopen? Of u heeft te maken met seizoensgebonden omzet en merkt dat uw financieringsbehoefte sterk wisselt en dat het werkkapitaal dat u nodig heeft om te investeren, niet beschikbaar is.
Ook hierin kan creditmanagement een oplossing bieden: factoring, trade finance en/of voorraadfinanciering is dan voor u mogelijk dé oplossing. Hiermee heeft u snel de beschikking over de benodigde financiële middelen.

Bron: dit artikel is bewerkt uit creditexpo.nl
Foto: Shutterstock