Aandachtspunten bij het annuleren van een order

De 5 meest voorkomende misverstanden bij annulering van een order

1. Afnemer kan niet eenzijdig annuleren
Vaak is de eerste reactie van leverancier op een annuleringsverzoek van afnemer dat er bijvoorbeeld kosten moeten worden betaald. Maar het uitgangspunt moet zijn dat afnemer eenzijdig niet kan annuleren, zeker niet om financiële redenen: koop is koop!

2. BTW in factuur
Vaak stuurt leverancier een schadeclaim na annulering in de vorm van een factuur aan de afnemer, inclusief BTW. Dat is niet juist omdat het een schadeclaim is en dan gelden de BTW regels dus niet;

3. Opschorten/ontbinden voordat zelf in verzuim met levering (recht tijdig inroepen!)
Nadat een afnemer kenbaar heeft gemaakt een order te willen annuleren ontstaat er vaak een discussie, die soms behoorlijk lang kan duren. Soms vergeet de leverancier dan dat hij zelf met de levering van de goederen van de order in verzuim raakt, wat afnemer weer tegen hem kan gebruiken. Het is daarom van belang dat leverancier in zo’n situatie tijdig en bij voorkeur schriftelijk zijn leveringsplicht opschort of de order ontbindt;

4. Algemene Voorwaarden niet van toepassing
Helaas zien we regelmatig dat leveranciers wel algemene verkoopvoorwaarden hanteren, maar dat ze toch niet op de juiste manier met afnemer zijn overeengekomen, waardoor ze niet gelden. Dat is spijtig, want goede algemene voorwaarden bieden meestal extra mogelijkheden voor de leverancier in de situatie dat afnemer een order wil annuleren;

5. Hoogte schade
Leverancier zal de door hem geleden schade moeten kunnen bewijzen, zelfs als in de algemene voorwaarden een schadepercentage (vgl. de Modint-Voorwaarden) voor dit soort gevallen is opgenomen. Dat is in praktijk best lastig en dat wordt nog wel eens vergeten, zeker in de situatie dat er geprocedeerd moet worden.

MODINT Credit & Finance kan u adviseren en juridisch begeleiden bij afnemers die van een order af willen. Onze sr Jurist Harald von Poppe is te bereiken op 088 5054724.

Creditmanagement voor de mode, sport, schoenen, textiel, home & living

Offerte aanvraag

    U wilt informatie over: